Foto: Anna-Lena Arreborn

Personal i Gottsunda församling

Gottsunda kyrka, Sunnersta kyrka och Gode herdens kapell.

Gottsunda församling

Postadress

Uppsala pastorat
Gottsunda församling
Box 897
751 08 Uppsala

 

Besöksadress

Gottsunda kyrka
Valthornsvägen 15
756 50 Uppsala


Telefon 018-430 35 00 (växel)
E-post

Församlingsherde

Boel Hössjer Sundman

Gottsunda församling

Chefssekreterare

Rose Lundgren Jones

Gottsunda församling

Chefssekreterare

Mer om Rose Lundgren Jones

Chefssekreterare, Gottsunda församling

Diakoni

Ann-Sofie Efraimsson

Gottsunda församling

Diakoni

Mer om Ann-Sofie Efraimsson

Diakon

Birgitta Frisk

Gottsunda församling

Diakoni

Mer om Birgitta Frisk

Diakon, vikariat

Mona Gustavsson

Gottsunda församling

Diakoni

Mer om Mona Gustavsson

Diakon. Ansvar för integration och pilgrim

Åsa Herrmann

Gottsunda församling

Diakoni

Mer om Åsa Herrmann

Assistent inom diakoni

Kafé

Petra Söderberg

Gottsunda församling

Kafé

Mer om Petra Söderberg

Café- och volontäransvarig

Musiker

Rebecka Cardell

Gottsunda församling

Musiker

Mer om Rebecka Cardell

Kantor

Anders Dillmar

Gottsunda församling

Musiker

Mer om Anders Dillmar

vik Organist

Peter Ekengren

Gottsunda församling

Musiker

Mer om Peter Ekengren

Musikpedagog

Gunnar Gillfors

Gottsunda församling

Musiker

Mer om Gunnar Gillfors

Organist, Föräldraledig t o m maj 2021

Peter Melin

Gottsunda församling

Musiker

Mer om Peter Melin

Musikpedagog

Pedagoger

Mattias Nyman

Gottsunda församling

Pedagoger

Mer om Mattias Nyman

Assistent barn och unga

Charlotta Remnefalk

Gottsunda församling

Pedagoger

Mer om Charlotta Remnefalk

Barn och familj

Präster

Åsa Enochsson Stjernström

Gottsunda församling

Präster

Boel Hössjer Sundman

Gottsunda församling

Församlingsherde, Präster

Mer om Boel Hössjer Sundman

Församlingsherde, Gottsunda församling

Otto Lindblad

Gottsunda församling

Präster

Mer om Otto Lindblad

Komminister

Eva Sundelin Isaksson

Gottsunda församling

Präster

Mer om Eva Sundelin Isaksson

Präst

Vaktmästare

Torbjörn Brofall

Gottsunda församling

Vaktmästare

Lars Widell

Gottsunda församling

Vaktmästare