Foto: Anna-Lena Arreborn

Personal i Gottsunda församling

Gottsunda kyrka, Sunnersta kyrka och Gode herdens kapell.

Gottsunda församling

Postadress

Uppsala pastorat
Gottsunda församling
Box 897
751 08 Uppsala

 

Besöksadress

Gottsunda kyrka
Valthornsvägen 15
756 50 Uppsala


Telefon 018-430 35 00 (växel)
gottsunda.forsamling@svenskakyrkan.se