Foto: Anna-Lena Arreborn

Personal i Gottsunda församling

Gottsunda kyrka, Sunnersta kyrka och Gode herdens kapell.

Gottsunda församling

Postadress

Uppsala pastorat
Gottsunda församling
Box 897
751 08 Uppsala

 

Besöksadress

Gottsunda kyrka
Valthornsvägen 15
756 50 Uppsala


Telefon 018-430 35 00 (växel)
E-post

Församlingsherde

Boel Hössjer Sundman

Gottsunda församling

Chefssekreterare

Rose Lundgren Jones

Gottsunda församling

Chefssekreterare

Mer om Rose Lundgren Jones

Chefssekreterare, Gottsunda församling

Diakoni

Lena Bergcoutts

Gottsunda församling

Diakoni

Mer om Lena Bergcoutts

Diakon. Diakoni i Sunnersta, äldreboenden

Ann-Sofie Efraimsson

Gottsunda församling

Diakoni

Mer om Ann-Sofie Efraimsson

Diakon. Ungdomsdiakoni, kontaktperson i Gottsundaområdet, ungdomsgrupp.

Mona Gustavsson

Gottsunda församling

Diakoni

Mer om Mona Gustavsson

Diakon. Ansvar för integration och pilgrim, samordning diakoni

Åsa Herrmann

Gottsunda församling

Diakoni

Mer om Åsa Herrmann

Assistent inom diakoni. Kyrkträffen i Sunnersta, öppet hus i Gottsunda

Kafé

Petra Söderberg

Gottsunda församling

Kafé

Mer om Petra Söderberg

Café- och volontäransvarig

Musiker

Peter Ekengren

Gottsunda församling

Musiker

Mer om Peter Ekengren

Musikpedagog. Undomskören Beyond, gospelkören Abundant Joy, junikonfirmander. Samverkan med Uppsala kommun -musikskapande i Gottsunda för barn och unga

Gunnar Gillfors

Gottsunda församling

Musiker

Mer om Gunnar Gillfors

Organist. Musikansvarig i Gottsunda församling. Gudstjänster, gosskör i Sunnersta, damkören GottSound

Rebecka Lundberg Myrén (tidigare Cardell)

Gottsunda församling

Musiker

Mer om Rebecka Lundberg Myrén (tidigare Cardell)

Kantor. Gudstjänster, barnkör i Sunnersta och Gottsunda, Gottsunda kyrkokör.

Peter Melin

Gottsunda församling

Musiker

Mer om Peter Melin

Musikpedagog. Musiklek förskolebarn, barnkör i Gottsunda äldrekören Tonetterna

Pedagoger

Charlotta Remnefalk

Gottsunda församling

Pedagoger

Mer om Charlotta Remnefalk

Barn och familj. Kryp och gågrupp i Sunnersta (öppen förskola), barnkör i Sunnersta och Gottsunda. Kontakt förskolan Kyrkklockan.

Åsa Stenberg

Gottsunda församling

Pedagoger

Mer om Åsa Stenberg

Konfirmander, ungdomsgrupp och skolkontakter

Präster

Åsa Enochsson Stjernström

Gottsunda församling

Präster

Mer om Åsa Enochsson Stjernström

Präst. Gudstjänster och kyrkliga handlingar, vuxenfördjupning. Kontaktperson kultur i Gottsunda, meditationsgrupp. Ulleråker-Rosendalområdet. Konfirmander, juniläger

Boel Hössjer Sundman

Gottsunda församling

Församlingsherde, Präster

Mer om Boel Hössjer Sundman

Församlingsherde, Gottsunda församling

Marcus Landegren Thurfjell

Gottsunda församling

Präster

Mer om Marcus Landegren Thurfjell

Präst. Gudstjänster och kyrkliga handlingar, ungdomsgrupp. Kontaktperson Sunnersta kyrka, äldreboenden.

Otto Lindblad

Gottsunda församling

Präster

Mer om Otto Lindblad

Präst. Gudstjänster och kyrkliga handlingar. Konfirmander läsårsgrupp, kontaktperson i Gottsundaområdet.

Vaktmästare

Torbjörn Brofall

Gottsunda församling

Vaktmästare

Mer om Torbjörn Brofall

Ansvarig vaktmästeri Sunnersta kyrka och Gode herdens kapell, kontaktperson uthyrning

Lars Widell

Gottsunda församling

Vaktmästare

Mer om Lars Widell

Ansvarig vaktmästeri Gottsunda kyrka, säkerhetsansvarig