Foto: Magnus Aronson

Pågående och avslutade projekt

Foto: Niklas Almesjö

Uppsala domkyrka

sonens fönster

Konserveringen av Sveriges största kyrkfönster, Sonens fönster i Uppsala domkyrka, är glasateljéns största projekt och anledningen till att ateljén startade 2013. Fönstret tillverkades under Helgo Zettervalls restaurering av domkyrkan på 1890-talet och består av 104 paneler med en sammanlagd glasyta på ca 50 m².

Glasmålningen led av ett omfattande bortfall av målade konturlinjer, sprickor i glas och blyspröjs och en kraftig nedsmutsning som höll på att bryta ner den känsliga bemålningen.

Fönstret återmonterades i februari 2017 med ett yttre skyddsglas för att förbättra klimatet kring glasmålningen.

 

Vasakoret

I domkyrkans kor i öster, Vasakoret, finns fem fönster med glasmålningar från 1970-talet. De är kopior av de glasmålningar som satt i Vasakoret under 1800-talet.

Glasateljén har konserverat tre av fönstren, och övriga två planeras. Panelerna tas ut för att rengöras i glasateljén och återmonteras därefter med nytt linoljekitt. Projektet genomförs i samarbete med Uppsala Fönsterhantverk AB.

 

Foto: Magnus Aronson

Vandaliserade paneler i domkyrkan

En natt i november 2014 vandaliserades fyra paneler i domkyrkan genom stenkastning. Tidigare hade även en panel i kyrkans vapenhus tagits ner på grund av skadegörelse. Majoriteten av de krossade glasbitarna gick att hitta och kunde passas ihop i ateljén. När konserveringen var färdig återmonterades panelerna.

 

 

Inventering av domkyrkans glas

I domkyrkans förråd finns glasbitar och fönsterpaneler från olika epoker. Glasteljén inventerar samlingen och flyttar den till ett nybyggt magasin.

I samlingen finns bland annat fönster som tidigare suttit i Vasakoret; Johan Ways glasmålningar från 1840-talet och fönster från Helgo Zettervalls restaurering på 1890-talet. Det finns även en stor mängd lösa glasbitar som togs ut under en renovering på 1970-talet.

Allt glas fotograferas, rengörs lätt och förs in i kyrkans inventarieföteckning.

 

Medeltida paneler från Museum Gustavianum

I Uppsala universitets konstsamling finns tre gotländska glasmålningar från 1300-talet. Två av dem har länge suttit på Uppsala slott. Alla tre paneler finns nu i ateljén för konservering, för att sedan kunna visas i en ny utställning på Museum Gustavianum.

 

Växjö domkyrkas korfönster

Ett av Växjö domkyrkas korfönster vandaliserades. Glasateljén konserverade.

Fönstret är tillverkat av Jan Brazda 1960 och utfört i så kallad högbränningsteknik. Arbetet utfördes i samarbete med Winfried Baier.

 

 

Kjula kyrkas glasmålning

2015 upptäcktes att glasmålningen från 1925 i Kjula kyrka buktade kraftigt och var i stort behov av åtgärder för att inte spricka. Den demonterades och konserverades i vår ateljé.

 

Mellösa kyrkas korfönster

Glasateljén konserverar de fyra korfönstren i Mellösa kyrka, som återmonteras i en nytillverkad träbåge. Detta gör att utrymmet mellan glasmålningen och ytterglaset kan ventileras med inomhusluft, vilket är en viktig förebyggande åtgärd. Fönstren är tillverkade i Holland.