Foto: Johan Nilsson

Organisation och styrning

Uppsala pastorat och Danmark-Funbo församling styrs var för sig av respektive kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Här kan du läsa protokoll och vilka som är förtroendevalda.

Organisation och styrning i Uppsala pastorat

Uppsala pastorat styrs av kyrkofullmäktige och ett gemensamt kyrkoråd. Kyrkoherden, domprost Annica Anderbrant, har det övergripande ansvaret för pastoratets verksamhet och administration.

Förtroendevalda och protokoll

I Uppsala pastorat finns förtroendevalda för kyrkofullmäktige, som är pastoratets högsta beslutande organ, kyrkorådet som är pastoratets styrelse och församlingsråden som beslutar i vissa frågor för respektive församling.

Styrdokument

Det viktigaste styrdokumentet för Uppsala pastorat är församlingsinstruktionen som anger riktlinjerna och målen för vårt arbete.