Foto: Johan Nilsson

Organisation och styrning

Uppsala pastorat och Danmark-Funbo församling styrs var för sig av respektive kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Här kan du läsa protokoll och vilka som är förtroendevalda.

Organisation och styrning i Uppsala pastorat

Uppsala pastorat styrs av kyrkofullmäktige och ett gemensamt kyrkoråd. Kyrkoherden, domprost Matilda Helg, har det övergripande ansvaret för pastoratets verksamhet och administration.

En illustration i varma toner (orange, vinröd, beige, grön) som föreställer siluetter av personer som sitter samlade runt ett bord. En person stickar, två äter sopplunch, några är i samtal med varandra och en sitter i en rullstol intill bordet. Det ligger bullar och ett garnnystan på bordet, även några kaffekoppar finns placerade på bordet.

Förtroendevalda och protokoll

I Uppsala pastorat finns förtroendevalda för kyrkofullmäktige, som är pastoratets högsta beslutande organ, kyrkorådet som är pastoratets styrelse och församlingsråden som beslutar i vissa frågor för respektive församling.

Församlingsinstruktion för Uppsala pastorat 23–26, utfärdad av Domkapitlet Uppsala stift

Styrdokument

Det viktigaste styrdokumentet för Uppsala pastorat är församlingsinstruktionen som anger riktlinjerna och målen för vårt arbete.