Foto: Svenska kyrkan Uppsala

Om Svenska kyrkan Uppsala

Här kan du läsa om vilka vi är och vad vi gör. Här hittar du också kontaktuppgifter, veckoprogram och tidningar.

Personal, kontakt och bokning

Här finns vad du behöver för medlemsärenden, bokningar och för att komma i kontakt med personal.

Tidningar och läsning

Här hittar du våra tidningar som du kan bläddra i direkt på webben.

Pressinformation

Här finns Svenska kyrkan Uppsalas presskontakt, pressbilder och pressmeddelanden.

Organisation och styrning

Uppsala pastorat och Danmark-Funbo församling styrs var för sig av respektive kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Här kan du läsa protokoll och vilka som är förtroendevalda.

Lediga jobb

Vilka tjänster är lediga och hur visar jag intresse för att jobba hos Svenska kyrkan Uppsala? Läs mer här.

Mission

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt 28:19-20)

Illustration föreställande barn som leker på olika sätt och en kvinna som bär på ett barn.

På gång i Svenska kyrkan i Uppsala

Här hittar du aktuella nyheter om gudstjänster, konserter och mycket annat som händer just nu.

Bli medlem

Som medlemmar i Svenska kyrkan tar vi tillsammans ansvar för en värld där människovärde, kärlek och en hållbar livskvalitet får stå i fokus. I det arbetet är varje medlem viktig, inte minst du!

Uppsala kyrkogårdar

Vi sköter stadskyrkogårdarna och begravningsverksamheten för Uppsala stad, oavsett medlemskap eller livsåskådning.

Gå till källan

I tider när rykten snabbt sprids på nätet är det viktigt att kunna gå till källan och ta del av ursprungsinformationen. Den här sidan, som uppdateras utifrån aktualiteter, riktar sig till dig som vill ta reda på var Svenska kyrkan står i frågor där olika tolkningar eller missuppfattningar har spridits.