Foto: Svenska kyrkan Uppsala

Om Svenska kyrkan Uppsala

Här kan du läsa om vilka vi är och vad vi gör. Här hittar du också kontaktuppgifter, veckoprogram och tidningar.

Kyrkoval 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Då kan du som är medlem och 16 år eller äldre rösta. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra. Här hittar du mer information.

Mission

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt 28:19-20)

På gång i Svenska kyrkan i Uppsala

Här hittar du aktuella nyheter om gudstjänster, konserter och mycket annat som händer just nu.

Bli medlem

Som medlemmar i Svenska kyrkan tar vi tillsammans ansvar för en värld där människovärde, kärlek och en hållbar livskvalitet får stå i fokus. I det arbetet är varje medlem viktig, inte minst du!

Uppsala kyrkogårdar

Vi sköter stadskyrkogårdarna och begravningsverksamheten för Uppsala stad, oavsett medlemskap eller livsåskådning.

Texten #Gåtillkällan på bakgrund av vatten.

Gå till källan

I tider när rykten snabbt sprids på internet är det viktigt att kunna gå till källan och ta del av ursprungsinformationen. Den här sidan, som uppdateras utifrån aktualiteter, riktar sig till dig som vill ta reda på var Svenska kyrkan står i frågor där olika tolkningar eller missuppfattningar har spridits. Det kan gälla förhållandet till andra religioner, förhållandet till samhället eller vår egna kristna tro. Välkommen och tack för att du väljer att gå till källan.