Foto: Henrik Viberg

Svenska kyrkan i Uppsala stödjer uppropet #vardeljus

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan i Uppsala välkomnar #vardeljus, där kvinnor i kyrkan vittnar om kränkningar, trakasserier och övergrepp. Det är bra att det kommer ut, att tystnadens kultur bryts både i samhället i stort och i kyrkan.

Varje övergrepp som sker i ett kyrkligt sammanhang är förfärligt och helt oacceptabelt. I kyrkan har människor rätt att känna sig trygga. Det råder absolut nolltolerans mot alla övergrepp eller kränkande behandling.

Övergrepp ska polisanmälas. Samtidigt finns det en tydlig ordning och riktlinjer hur Uppsala stift och Svenska kyrkan i Uppsala hanterar och förebygger kränkningar, trakasserier och övergrepp. 

Här kan du ta del av uppropet.

Läs ärkebiskop Antje Jackeléns kommentar och stöd till #vardeljus.

Välkommen till en träff om hur du kan engagera dig lokalt i Uppsala - #metoo – från hashtag till konkret förändring. 

Om har blivit utsatt för kränkning, trakasserier eller övergrepp i Svenska kyrkan finns det personer att vända sig till i varje stift. Svenska kyrkan i Uppsala tillhör Uppsala stift. Kontaktuppgifterna till personerna i Uppsala stift hittar du här.