Foto: Henrik Viberg

Allhelgonahelg med musik och mässor

Nyhet Publicerad

Välkommen till Uppsala domkyrka, Almtunakyrkan, Sankt Pers kyrka och Vindhemskyrkan för att tända ljus, minnas dina anhöriga, fira gudstjänst och uppleva Mozarts Requiem.

Alla helgons dag, lördag 5 november

Uppsala domkyrka
Domkyrkan öppen kl 8-18. Tänd ditt ljus vid ljusbärarna.
Kl 11.00: Högmässa, Kristin Windolf, Kerstin Dillmar, Andrew Canning, Collegium Cantorum under ledning av Ulric Andersson. Kyrkkaffe.
Kl 18.00: Konsert: Mozarts Requiem. Uppsala domkyrkokör, Schola Cantorum och Svenska Barockorkestern. Solister: Elisabeth Meyer, sopran. Katija Dragojevic, alt. Carl Unander-Scharin, tenor. John Erik Eleby, bas. Andrew Canning, orgel. Milke Falck, dirigent. Biljetter: Ticketmaster eller på plats i Katedralbutiken, tel 018-430 36 30.

Söndagen efter Alla helgons dag, 6 november

Uppsala domkyrka
Domkyrkan öppen kl 8-18. Tänd ditt ljus vid ljusbärarna.

Kl 08.30: Mässa i Sturekoret. Lars Åstrand.
Kl 11.00: Högmässa. Kerstin Dillmar, Kristin Windolf, Eva-Marie Hopstadius, Uppsala Domkyrkokör under ledning av Milke Falck. Kyrkkaffe.
Kl 18.00: Till de avlidnas minne. Kerstin Dillmar, Eva-Marie Hopstadius, Collegium Cantorum under ledning av Antonietta Cannizzaro.

Almtunakyrkan
Kl 11.00 Gudstjänst på finska. Mikko Peltola, Alexander Cammius.

Sankt Pers kyrka
Kl 11.00: Allhelgonagudstjänst med små & stora. Henok Ghebrai, barnkörerna Nya Toner & Rätta Takter under ledning av Helena Bromander. Kyrkkaffe med pannkakor. 

Vindhemskyrkan
Kl 11.00: Högmässa. Lorentz Ståhlberg, Anna Lindgren, Vindhemskören under ledning av Peter Melin. Kyrkfika.

Kyrkogårdarna under allhelgonahelgen

Många vill tända ljus och besöka sina anhörigas gravar under Alla helgons dag. På samtliga kyrkogårdar i Uppsala finns personal som visar dig rätt och som kan svara på frågor. Marschaller tänds och det kommer vid flera tillfällen att spelas musik på kyrkogårdarna. Läs mer: Alla helgons dag på Uppsalas kyrkogårdar