Foto: Magnus Aronson /Ikon

Nätverk i Uppsala

Vill du engagera dig och göra en insats i våra nätverk och grupper? Läs mer här.

Domkyrkoförsamlingen

Internationella gruppen i Uppsala domkyrkoförsamling (IGUD)
Är du beredd att göra en insats för människor på andra sidan jordklotet? Arbeta för hållbar utveckling, även här i Uppsala? Gå med i församlingens internationella grupp! Det spelar ingen roll om du kan göra lite eller mycket, det finns olika uppdrag som väntar. Julinsamlingen, Fastekampanjen, Globala veckan, miljöcertifiering, långsiktigt lobbyarbete och snabba insatser vid katastrof är några saker vi arbetar med. Du har kanske egna idéer som du vill bidra med. 
Kontakt: Monica Reinholtz, telefon 018 430 36 00.

Katedralens vänner
Katedralens vänner är Uppsala domkyrkas stödförening som arrangerar intressanta föreläsningar och vill bidra till domkyrkans omvårdnad och utveckling. Läs mer om Katedralens vänner och nätverkets program.

Kvinnor för mission
Kvinnor för mission vill tillsammans med kvinnor i den världsvida kyrkan synliggöra kvinnors situation och stärka deras ställning i kyrka och samhälle. Gruppen vill också väcka och stärka intresset för mission samt stödja Svenska kyrkans internationella arbete. Vi möts, lyssnar till föredrag, gör vårutfärd, tar emot gåvor, ordnar höstförsäljning i Kyrkans hus. Årsavgift 50 kr. 
Program för Kvinnor för mission.
Kvinnor för Missions hemsida.
Kontakt: ordförande Eva Noreborg, 070 547 84 23 eller sekreterare Elisabet Bergman, 076 262 37 67

Gottsunda Församling

Gottsunda församlings internationella grupp
Genom Gottsunda församlings internationella grupp kan du bidra till Svenska kyrkans internationella arbete för en bättre värld och Svenska kyrkan i utlandets arbete för svenskar utomlands.

Vår uppgift är att på olika sätt bistå församlingen med att informera om, samla in pengar till och aktivera människor kring Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan i utlandet. Vi är runt tio medlemmar i den internationella gruppen som regelbundet informerar, inte minst i samband med insamlingskampanjer. Vi samlar in pengar genom bössinsamling och bakar till café efter Radbandsgudstjänsterna i Gottsunda kyrka.  
Den internationella gruppen bjuder även in till större arrangemang, bland annat musikcaféer, och är på olika sätt engagerade i höstinsamlingen till Världens Barn.

Kanske vill du engagera dig i något speciellt projekt? Kan du vara med vid någon basar, insamling eller vill du baka? Du behöver inte knyta upp dig till något längre engagemang, en punktinsats är lika värdefull. Du behövs!

Kontakt: Helena Boström, samordnare för den internationella gruppen, 0705 95 86 59.

Integration.

Flyktingar och nyanlända

Svenska kyrkan Uppsala har länge arbetat med människor som är på flykt. Tillsammans med andra frivilliga organisationer hjälps vi åt att stödja personer och familjer som är i en flyktingsituation. Integrationssamordnare på Diakonins Hus hjälper dig som är flykting att komma i kontakt med olika former av stöd. Vi erbjuder stödsamtal och samarbetar med jurister på Nyby vision för råd i din asylprocess.

Du behövs

I Svenska kyrkan Uppsala finns många möjligheter att bidra, vare sig du är intresserad av mänskliga rättigheter eller gudstjänstliv, av handarbete eller miljöfrågor.