Foto: Magnus Aronson /Ikon

Mötesplatser och aktiviteter

Här hittar du information om samtalsgrupper, mötesplatser och aktiviteter.

Samtalsgrupper

Platser för lyssnande och för att sätta ord på tankar om livet och tron.

Språkcafé och prat på svenska

Samtal, språkträning och ett sätt att träffa nya bekanta och bli mer bekant med Uppsala och Uppsalaborna. Här hittar du de olika mötesplatserna!

Pilgrim och pilgrimsleder

Vandra tillsammans och finn kraft i gemenskapen. Pilgrimsleder binder samman kyrkor och heliga platser.

Meditation och retreat

Stillhet i tystnad, reflektion och rörelse.

Ungdomskörer

Klassiskt, gospel och rock - vi har flera ungdomskörer i våra kyrkor. Läs mer här.

Kvinnor och män som sjunger i kör i Uppsala domkyrka. Enhetligt svartklädda framför de sång under Kyrkomusiksymposium 2022.

Vuxenkörer

Vill du sjunga tillsammans med andra i någon av våra körer, här hittar du all information.

Kvinnor i olika åldrar som ägnar sig åt handarbete på stick-kafé

Skapande verksamhet

Syförening, bakning eller akvarellmålning - vad passar bäst för dig? Dela glädjen att skapa med dina händer.

Mötesplatser för daglediga

Här finns plats för samtal och samvaro.

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan finns på institutioner, nationer och i andra sammanhang där studenter och personal befinner sig.

Klubb Rut för unga vuxna

Svenska kyrkan inbjuder till en mötesplats för dig som är ung vuxen i Uppsala.

Bli volontär i Svenska kyrkan Uppsala!

Vill du göra en insats inom Svenska kyrkan? Välkommen som volontär!