Missbruk och beroende

Svenska kyrkan Uppsala erbjuder flera olika självhjälpsgrupper. Här kan du läsa mer om missbruk och beroende och det stöd som finns att få. Det finns även stöd för dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik.

I det enskilda samtalet möter diakoner både anhöriga till missbrukare och människor som själva lever i en missbruksproblematik. Svenska kyrkan Uppsala stöttar Stadsmissionen arbete och vi erbjuder flera självhjälpsgrupper i lokaler i olika församlingshem och på Diakonins hus. 

Första fredagen varje månad är det Sinnesrogudstjänst klockan 18.00, i Salabackekyrkan. Under vinterhalvåret öppnar Helga Trefaldighets kyrka på natten: Nattkyrkan. Till Nattkyrkan kan du komma för en kopp varmt kaffe eller te och bara vara och dela gemenskapen i det uppvärmda kyrkorummet. Samtidigt som Nattkyrkan har öppet nattvandrar ett team frivilliga volontärer.

 

Samtalskontakt

Kontakt per telefon
Diakonins hus 018-430 38 08. Telefontid helgfri mån-tor kl. 10-12. 

Själavård i domkyrkan
Drop in-samtal med diakon/präst måndagar-fredagar kl 15.30-17.30 i Mennanders kor. 

Jourhavande präst/Priest on duty
Nattetid/Night time: ring/call 112 och be att få tala med jourhavande präst/and ask to speak to priest on duty.

Support via telephone
Call 018-430 38 08. Open hours: Mon–Thurs 10am–12pm. 

Pastoral care in Uppsala Cathedral
To see priest or deacon visit Mondays to Fridays 3.30–5.30pm at Mennanders kor in Uppsala Cathedral.  

 

Kom ihåg att du alltid kan kontakta din närmsta kyrka för samtalsstöd. 
Du kan också alltid kontakta jourhavande präst alla dagar under kvälls- och natttid.