Tornen på Uppsala domkyrka.
Foto: Johan Nilsson

Mars - #domkyrkospiror

Här kan du följa arbetet med att restaurera tornkrönen på Uppsala domkyrka.

22 mars - Besök vid utgrävningarna på domkyrkoplanen

Arkeolog Linda Qviström från Upplandsmuseet berättar om det pågående arbetet. I schaktet som grävs ska ett fundament gjutas för den stora lyftkran som ska användas i samband med restaureringen av domkyrkans tornkrön.

14 mars - Tips om utställning

Idag gjorde ett gäng ur domkyrkans personal en utflykt på lunchen för att titta på utställningen ”Fotografier från tre sekler med domkyrkan i fokus”. Utställningen består av foton ur Uppsala domkyrkas arkiv och visas året ut. Mer info finns här!

Utsnitt av bild från utställningen med bilder av domkyrkans torn från tre sekler som visas på Riksarkivet/Landsarkivet i Uppsala under 2019. Foto: Riksarkivet/Motala verkstad.