Marialeden

Marialeden är en 8 mil lång pilgrimsled mellan Tegelsmora och Gamla Uppsala.

Marialeden

Marialedens terräng är skiftande. På sina håll skogsstigar, på andra bitar grus- eller asfaltsväg. Marialeden passerar några av Upplands finaste medeltida kyrkor som Gamla Uppsala, Tensta och Vendel. Marialeden är inte handikappanpassad.

Gå Marialeden tillsammans med andra

Gamla Uppsala församling arrangerar gemensamma pilgrimsvandringar utmed Marialeden.  Du kan välja att gå en sträcka eller vara med varje gång om du önskar. Medtag matsäck. Kontakta gärna någon av de lokala församlingarna för att få veta mer. Årets tema är ”Frälsarkransen”. Samtliga vandringar startar kl 9.00. Vandringarna ska vara hundfria.

 

Gå en pilgrimsvandring

Pilgrim och pilgrimsleder

Vandra tillsammans och finn kraft i gemenskapen. Pilgrimsleder binder samman kyrkor och heliga platser.