Foto: Svenska kyrkan /Ikon

Dop, konfirmation, bröllop och begravning

I glädje och sorg finns Svenska kyrkan för dig genom livet.

Svenska kyrkan i coronatider

Här hittar du information om vad som gäller och hur många som får vistas i kyrkorummen med anvisad sittplats.

Tillåtet deltagarantal i respektive kyrkorum