Foto: Henrik Viberg

Låt bibelkunskapen bli ett äventyr

Lär på ett lekfullt sätt hur Bibeln som urkund har påverkat och påverkar vårt samhälle.

Boka en bibeläventyrare!

Bibeläventyret ägs av Svenska bibelsällskapet och drivs som ett projekt för att öka kunskap och förståelse av bibeln, dess historia och berättelser i skolan. Svenska kyrkan är en av de aktörer som använder sig av Bibeläventyret som koncept och pedagogisk metod.

Genom att du bokar en bibeläventyrare till din klass får eleverna inblick i Bibeln som etikbärare och dess betydelse för det västerländska kulturarvet. Bibeläventyret skildrar vad Bibeln säger om sig själv utan tolkningar och utan moraliska tillägg av konfessionell art. Både genom lagstiftning, traditioner, konst och litteratur har Bibeln påverkat samhällsutvecklingen under århundradena - därför är kunskap om Bibeln som urkund viktig.  

Här kan du läsa mer om bibeläventyret samt ta del av tidigare klassers erfarenheter.

 

Bibeläventyret för år 4-5

Skulle du vilja lära din klass berättelserna i Bibeln, samtidigt som de får en känsla för hur de hänger ihop? Ge eleverna en bild utav de bibliska ländernas geografi, utmana dem att tänka på vad tio Guds bud betyder och det på ett sådant sätt att de kommer ihåg det mesta och dessutom har kul under tiden.

Bibeläventyret är ett icke-konfessionellt undervisningsprogram om Bibelns berättelser. Det uppfyller läroplanens krav på saklighet och allsidighet.

Helga Trefaldighets församling, Svenska kyrkan i Uppsala, erbjuder Bibeläventyret till årskurs 4 och 5.
I berättandets form tar vi oss igenom Bibelns alla böcker. Från skapelsen i Första Mosebok, genom de flesta av de kända bibliska berättelserna, till profeterna om en ny Messias. I del två följer vi Jesus i evangelierna, liknelserna och undren, Paulus skeppsbrott m.m.
Med hjälp av rörelser, drama och nyckelord, trolleri, rim och rap, leker vi in kunskapen så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta och funderingar.
Bibeläventyret finns i två delar – Gamla testamentet (GT)  och Nya Testamentet (NT) – som består av 4 timmars undervisning vardera. Varje del delas upp på 2 tillfällen, 2 x 120 min, plus rast.
För att göra NT måste man först ha gjort GT.

Bibeläventyret är gratis för er men föreslaget pris från Bibeläventyret är 3500 kr varav 850 kr för klasspaketet. Helga Trefaldighets församling står för hela kostnaden.
Välkommen att boka in en tid då vi kommer till er och visar/berättar mer, eller läs mer på egen hand i bifogade foldern eller på www.bibelaventyret.se

Vi ser framemot att få höra från dig och din klass.
Ålder: årskurs 4-5
Omfattning:  2x120 minuter
När: efter överenskommelse

Kontakt: sargit.sundstrom@svenskakyrkan.se, 018-430 36 85