Foto: Henrik Viberg

Kyrkopedagogisk visning

Dialog, delaktighet och fördjupande upplevelser.

Lärande med utgångspunkt i elevens erfarenheter

Kyrkopedagogik är en pedagogisk metod som syftar till att ge eleverna en egen upplevelse av kyrkobyggnaden. Därigenom får de fördjupad kunskap om kyrkans innehåll och funktion samt vad kyrkan har betytt för vårt samhälles traditioner.
Metoden är anpassad efter skolans krav på att vara icke-konfessionell och har en form som gör det möjligt för varje deltagare att hålla den distans till rummet som hen vill.

Jag hör och jag glömmer. Jag ser och jag kommer ihåg. Jag gör och jag förstår.

Konfucius (551-479 f kr)

Kyrkopedagogiken är upplevelsebaserad och grundar sig på dialog och delaktighet. Den innebär ett aktivt och åldersadekvat lärande med plats för både egen reflektion, samtal och kreativitet.

I Uppsala finns många kyrkor, både äldre och yngre. Kyrkobyggnaden kan ge oss ett historiskt perspektiv på hur samhället har växt fram, och hur Uppsala har formats. I ett kyrkorum finns mycket att upptäcka!

Kontakt:
charlotta.ingerholt@svenskakyrkan.se, 018-430 36 65
tina.pederson@svenskakyrkan.se, 018-430 37 80