Foto: Johan Nilsson

Kontakt, bokning och medlemsservice

Här finns vad du behöver för medlemsärenden, bokningar och för att komma i kontakt med personal.

Bokning och medlemsservice

Dop, vigsel, begravning, lokalbokning och medlemsärenden för Uppsala pastorat samt Danmark-Funbo församling.

Kansliet för Uppsala pastorat

Kansliet består av interna stödfunktioner till våra verksamheter och församlingar.

Uppsala kyrkogårdar

Har du frågor om kyrkogårdarna eller gravskötsel rörande Uppsala pastorats församlingar, hittar du kontaktuppgifter för begravningsverksamheten här.

Personal i Gamla Uppsala församling

Gamla Uppsala kyrka, Tunabergskyrkan och Lötenkyrkan.

Personal i Gottsunda församling

Gottsunda kyrka, Sunnersta kyrka och Gode herdens kapell.

Personal i Helga Trefaldighets församling

Helga Trefaldighets kyrka, Eriksbergskyrkan och Sankta Maria kyrka.

Personal i Uppsala domkyrkoförsamling

Uppsala domkyrka, Almtunakyrkan, Sankt Pers kyrka och Vindhemskyrkan.

Personal i Vaksala församling

Vaksala kyrka och kyrkcentrum, Salabackekyrkan och Årstakyrkan.