Personal diakoni

Här hittar du kontaktuppgifter för Diakoni inom Uppsala pastorat.

Uppsala domkyrkoförsamling

Helga Trefaldighets församling

Gamla Uppsala församling

Gottsunda församling

Vaksala församling

Universitetskyrkan