Foto: Anders Damberg

Katedralens vänner

Katedralens vänner välkomnar alla som vill hjälpa till att bidra till domkyrkans omvårdnad och utveckling.

Katedralens vänner vänder sig till dig som vill värna Uppsala domkyrka. Vi välkomnar alla med intresse för gudstjänst, musik, kultur, arkitektur, historia eller andra sidor av domkyrkan.

Vad gör Katedralens vänner?
- ordnar programaftnar och visningar
- arrangerar utflykter och verksamhet för att fördjupa kunskaperna om katedralen som andlig och kulturell miljö
- sponsrar nödvändiga åtgärder i domkyrkan

Detta kan vi bidra till med praktiska insatser, vårt kunnande från olika verksamhetsfält, våra kontakter och erfarenheter, liksom med ekonomiska bidrag.

Program för vintern/våren 2020:

Tisdag 4 februari kl 19 i Katedralkaféet: Veni, veni, Emmanuel – Uppsala domkyrkas gosskör 100 år. Dirigenten Margareta Raab med korister uppmärksammar Sveriges äldsta gosskör i tal och ton.

Lördag 22 februari kl 13 i Katedralkaféet: När jag var domprost i Uppsala. Biskop emeritus Martin Lind berättar om sin tid som domprost i Uppsala – visioner och hur det blev.

Onsdag 25 mars OBS INSTÄLLT
kl 18.30 i Katedralkaféet:
Årsmöte.
Kl 19.00: En växande kyrka i en krympande ekonomi – hur ska det gå ihop? Domprost Annica Anderbrant om uppgift och utmaning för Uppsala domkyrka.

Lördag 18 april OBS INSTÄLLT
kl 13 i Katedralkaféet: 
När vi sjöng och verkade i Uppsala domkyrkas gosskör. Professor Stefan Parkman och kyrkojurist Anders Karlberg minns sina år i gosskören, där de sjungit, dirigerat och administrerat.

Till dig som är medlem: Skicka ett mail till Mats Wahlberg så kan du få terminsprogram och annan information även via e-post!