Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Uppsala Besöksadress: Domkyrkoplan 2 A, 75310 Uppsala Postadress: BOX 897, 75108 UPPSALA Telefon:+46(18)4303500 E-post till Svenska kyrkan Uppsala

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Katedralens vänner

Katedralens vänner välkomnar alla som vill hjälpa till att bidra till domkyrkans omvårdnad och utveckling.

Katedralens vänner vänder sig till dig som vill värna Uppsala domkyrka. Vi välkomnar alla med intresse för gudstjänst, musik, kultur, arkitektur, historia eller andra sidor av domkyrkan.

Vad gör Katedralens vänner?
- ordnar programaftnar och visningar
- arrangerar utflykter och verksamhet för att fördjupa kunskaperna om katedralen som andlig och kulturell miljö
- sponsrar nödvändiga åtgärder i domkyrkan

Detta kan vi bidra till med praktiska insatser, vårt kunnande från olika verksamhetsfält, våra kontakter och erfarenheter, liksom med ekonomiska bidrag.

Program för hösten 2019: Medeltidens domkyrkoplan

Onsdag 11 september kl 19 i Katedralkaféet
Domkyrkoplan som begravnings- och byggarbetsplats
Linda Qviström, arkeolog på Upplandsmuseet, berättar om vad som kommit i dagen under vårens utgrävningar på Domkyrkoplan.

Onsdag 16 oktober kl 19 i Katedralkaféet
Arkitektur runt medeltidens Domkyrkoplan – historia och digital visualisering
Docent Herman Bengtsson och fil. dr Daniel Säwenborg berättar om vilka byggnader som fanns runt domkyrkan under medeltiden med hjälp av en digital rekonstruktion för mobilappen Visir Uplandia.

Onsdag 13 november kl 19 i Katedralkaféet
Huset som Gud glömde? Det senmedeltida domkapitelhuset vid domkyrkan
Antikvarie Ronnie Carlsson ger oss en inblick i byggnadshistoria och funktion för det äldsta domkapitelhuset (sedermera Academia Carolina), rivet 1778.

Tisdag 3 december i Katedralkaféet Adventssamkväm
Prästfrun och kyrkkaffet – tradition och förändring
Professor Birgitta Meurling berättar om prästfruns tidigare viktiga roll som ett socialt nav i församlingslivet, ett värv som ofta har hamnat i skymundan i historieskrivningen. Idag har mycket förändrats, men bl.a. kyrkkaffets betydelse kvarstår, om än i delvis annan form.
Adventssånger med kyrkoherde em. Kerstin Berglund.

 

Till dig som är medlem: Skicka ett mail till Mats Wahlberg så kan du få terminsprogram och annan information även via e-post!