Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Uppsala Besöksadress: Domkyrkoplan 2 A, 75310 Uppsala Postadress: BOX 897, 75108 UPPSALA Telefon: +46(18)4303500 E-post till Svenska kyrkan Uppsala

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Katedralens vänner

Katedralens vänner välkomnar alla som vill hjälpa till att bidra till domkyrkans omvårdnad och utveckling.

Katedralens vänner vänder sig till dig som vill värna Uppsala domkyrka. Vi välkomnar alla med intresse för gudstjänst, musik, kultur, arkitektur, historia eller andra sidor av domkyrkan.

Vad gör Katedralens vänner?
- ordnar programaftnar och visningar
- arrangerar utflykter och verksamhet för att fördjupa kunskaperna om katedralen som andlig och kulturell miljö
- sponsrar nödvändiga åtgärder i domkyrkan

Detta kan vi bidra till med praktiska insatser, vårt kunnande från olika verksamhetsfält, våra kontakter och erfarenheter, liksom med ekonomiska bidrag.

Program för hösten 2018

Torsdag 20 september kl 19 i Katedralkafeet
Fanny och Alexander - om en uppväxt i Uppsala domkyrkas hägn

Biskop emerita Caroline Krook, aktuell med Ingmar Bergmanboken "Rastlös sökare och troende tvivlare" som kommer att finnas till försäljning, lyfter fram lek, lust, gudsbilder och existentiella frågor i långfilmen "Fanny och Alexander".

Onsdag 17 oktober kl 19 i Katedralkafeet
Katedralens vänner: Uppsala 68 - när tredje världen angav tonen för ekumeniken

Biskop emeritus Jonas Jonson, som deltog i Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Uppsala och sedan dess varit engagerad i den ekumeniska rörelsen med ansvar för både internationella och nationella ekumeniska organ, delar sina erfarenheter. 

Onsdag 21 november kl 19 i Katedralkafeet
Katedralens vänner: Bland skedar och dryckeskärl - om medeltida vardagsobjekt med helgonmotiv

Docent Stina Fallberg Sundmark, lärare vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet, berättar om den centrala plats som helgonen hade i människors liv under senmedeltiden som hjälpare, beskyddare och förebedjare och vilka uttryck detta kunde ta sig i vardagens fromhetsliv.

Onsdag 5 december kl 19 i Katedralkafeet
Katedralens vänner: Adventssamkväm. Sankt Nikolaus vitaikoner - att skildra ett helgons liv i bild

Fil. dr Irina Brändén berättar om sambandet mellan bildspråk, ikonostas och liturgi med utgångspunkt från tre ryska Nikolausikoner på Nationalmuseum i Stockholm. Adventssånger med kyrkoherde emerita Kerstin Berglund.

 

Till dig som är medlem: Skicka ett mail till Ingela Wahlberg så kan du få terminsprogram och annan information även via e-post!