Foto: Anders Damberg

Katedralens vänner

Katedralens vänner välkomnar alla som vill hjälpa till att bidra till domkyrkans omvårdnad och utveckling.

Katedralens vänner vänder sig till dig som vill värna Uppsala domkyrka. Vi välkomnar alla med intresse för gudstjänst, musik, kultur, arkitektur, historia eller andra sidor av domkyrkan.

Vad gör Katedralens vänner?
- ordnar programaftnar och visningar
- arrangerar utflykter och verksamhet för att fördjupa kunskaperna om katedralen som andlig och kulturell miljö
- sponsrar nödvändiga åtgärder i domkyrkan

Detta kan vi bidra till med praktiska insatser, vårt kunnande från olika verksamhetsfält, våra kontakter och erfarenheter, liksom med ekonomiska bidrag.

Program för hösten 2021:

Söndag 5 september kl 13: Franciskankonventet i Uppsala
Fil. dr Herman Bengtsson och fil. dr Linda Qviström, Upplandsmuseet, berättar på plats om Franciskankonventets historia och något om de forna kyrkorna S:t Per och Vårfrukyrkan. Obs: i Klosterparken, Klostergatan (mellan Östra Ågatan och Svartbäcksgatan)

Lördag 2 oktober kl 13:  Domkyrkans portaler och yttre arkitektur
Rundvandring på Domkyrkoplan under ledning av antikvarie Ronnie Carlsson. Samling vid södra portalen.

Onsdag 3 november kl 19: De dödas rum. Förflyttning av lik och förflyktiga rum i den svenska 1600-talsadelns begravningskultur
Träffen hålls i Katedralkaféet. Fil. dr Alexander Engström Alexander Engström,berättar utifrån adliga gravminnen om kyrkorummets och materialitetens betydelse för skapandet av status.

Onsdag 8 december kl 19: Några medicinhistoriska spår i Domkyrkan
Adventssamkväm i Katedralkaféet. Professor emeritus Lars-Erik Appelgren berättar om Uppsala domkyrka som begravningsplats för personer med anknytning till läkekonsten. Adventssånger med kyrkoherde emerita Kerstin Berglund.

 

Till dig som är medlem: Skicka ett mail till Mats Wahlberg så kan du få terminsprogram och annan information även via e-post!
Medlemsavgift: 200 kr/år, studerande och pensionär 150 kr/år, familjemedlem 50 kr/år kan betalas in till pg 406 88 16-0.