Meny

Katedraldagar 2019

Under katedraldagarna 4-6 oktober finns det möjlighet att ge dig själv tid till andlig fördjupning genom seminarier, gudstjänster och andakter på temat: I dina vingars skugga jublar jag.

Seminarium

B som i bön Karin Johannesson
Karin Johannesson är biskop i Uppsala stift, författare och docent i religionsfilosofi. Hon har medverkat tidigare i Katedraldagarna och återvänder nu för en gemensam ingång i helgens seminarier.

Valbara seminarier

Det inre livets allemansrätt  Tomas Sjödin (även predikan på söndagen)
Om att upptäcka och utforska bönens värld, hitta de små justeringar som gynnar det fördolda i en tid när allt redovisas och offentliggörs och det omätbara i en kultur som slåss för ständig tillväxt. Om att bli en människa som har hemligheter med Gud. Föredraget blir en vandring in i avskildheten och tystnaden för alla, som likt föredragshållaren, tycker om att ha mycket omkring sig. Tomas Sjödin är författare och pastor och har sommar- och vinterpratat i Sveriges Radios P1 åtta gånger sedan 2004.

 

Upprepandets glädje  Börge Ring
Varför upprepar vi oss så ofta, både i tal och handling? Sker det i större utsträckning än vi kanske tror. Det kan handla om allt från dagliga morgonrutiner till mässans återkommande inslag. Vilken roll spelar upprepningen och vilken betydelse har den i våra liv? Varför upprepar vi oss så ofta, både i tal och handling? Sker det i större utsträckning än vi kanske tror. Det kan handla om allt från dagliga morgonrutiner till mässans återkommande inslag. Vilken roll spelar upprepningen och vilken betydelse har den i våra liv? Börge Ring är läroboksförfattare och trubadur.

 

Ge rum för munken inom dig  Annika Spalde
Har du en munk inom dig? En del av dig som längtar efter gemenskap med Gud? Ordet munk var ursprungligen könsneutralt och betydde ”den som lever ensam”. Senare kom det att stå för ”den som är inriktad på ett enda” – att söka och tjäna Gud. Den helige Benedikt och hans klosterregel har format munkar ända sedan 500-talet, och hans insikter är alltjämt vägvisare till ett gott liv. Annika Spalde är diakon, aktivist och författare, bland annat till boken Munken inom dig.

 

Djup tid och tunna ställen  Are Norrhava
I en samtid full av skärmar och brus är det lätt hänt att genuin kontakt blir till en bristvara och lätt förväxlas med bekräftelse och uppmärksamhet. Vi blir till ”huvudfotingar” och förlorar kontakten såväl med oss själva som med varandra – och Gud. Vilka resurser finns i den kontemplativa spiritualiteten? Are Norrhava är präst i Katarina församling, meditationslärare och berättare. Han är aktuell med boken Djup tid och tunna ställen och medverkar regelbundet i Tankar för dagen och Helgsmål i P1.

 

Lyssnande bön  Tin Mörk
Bön är en livsnerv för hela kyrkan. En viktig del i bönen är lyssnandet. Tillsammans läser och lyssnar vi till bibelord och övar oss i delande och lyssnande förbön. Tin Mörk är präst i Rasbo och ordförande i nätverket Nya sätt att vara kyrka (Fresh Expressions of Church) i Sverige.

Att be med Psaltaren  LarsOlov Eriksson
Ända sedan den första kristna tiden har Psaltaren varit den viktigaste bönboken. Olika traditioner har använts den på olika sätt, en del mer liturgiskt, andra på ett friare sätt. I Psaltaren har människor i alla tider funnit böner för livets alla situationer. I detta seminarium går vi tillsammans igenom ett urval psalmer i Psaltaren, ber med dem och reflekterar kring hur de kan berika vårt böneliv. LarsOlov Eriksson är präst, docent i Gamla testamentet, författare till ett flertal böcker och har tidigare varit rektor vid Johannelunds teologiska högskola.

Fakta och anmälan katedraldagar 2019

Datum: 4-6 oktober 2019

Kostnad: 600 kr.

Mat: Alla måltider samt kaffe ingår i anmälningsavgiften. Maten är genomgående vegetarisk, övriga kostönskemål lämnas vid anmälan.

Boende: Svenska kyrkan har avtal med ett antal hotell i Uppsala, som ger rabatt på bokning av boende i samband med Katedraldagarna
> Hotell med avtalsrabatt

Anmälan: Senast 27 september. Antalet deltagare är begränsat till 100 st. Anmälan sker via Sensus. 

Till anmälan

Program Katedraldagar 2019

Fredag 4 oktober
17.00 Incheckning
18.00 Inledningsmöte
19.00 Middag
20.15 Resan till medeltiden – dramatiserad visning             

Lördag 5 oktober

09.30 Bön med Frälsarkransen
10.00 Kaffe
10.15 Om andlig fördjupning: Karin Johannesson
11.45 Paus
12.00 Lunch
13.00 Konstsamtal om Visitation (max tio deltagare)
            Vandringsandakt eller paus
14.00 Djup tid och tunna ställen: Are Norrhava
            Upprepandets glädje: Börge Ring
15.30 Kaffe
16.00 Det inre livets allemansrätt: Tomas Sjödin
            Att be med Psaltaren: LarsOlov Eriksson
17.30 Paus
18.00 Konsert med Börge Ring
19.15 Middag

Söndag 6 oktober
08.45 Kaffe
09.00 Ge rum för munken inom dig: Annika Spalde
            Lyssnande bön: Tin Mörk
10.30 Paus
11.00 Högmässa med predikan av Tomas Sjödin

Katedraldagarna arrangeras av Uppsala domkyrkoförsamling och Sensus studieförbund med stöd av Johan Meijers fond genom ärkebiskop Antje Jackelén.

arrangörer

Katedraldagarna 2019 arrangeras av Uppsala domkyrkoförsamling och Sensus med stöd av Johan Meijers fond genom ärkebiskop Antje Jackelén.