Foto: Henrik Zetterberg

Kansliet för Uppsala pastorat

Kansliet består av interna stödfunktioner till våra verksamheter och församlingar.

Kansliet består av ett antal enheter som arbetar med ekonomi, personalfrågor, IT, telefoni, inköp, fastigheter och markskötsel. På kansliet finns också enheten för kommunikation som inkluderar bokning och medlemsservice.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Domtrappshuset, Domkyrkoplan 1-2 B 
Öppet vardagar kl 9–12, 13–16

Postadress

Svenska kyrkan Uppsala
Box 897
751 08 Uppsala

E-post: uppsala@svenskakyrkan.se

Faktureringsadress

Uppsala pastorat
Fack 77801082
Box 15018
750 15 Uppsala

Fakturor som pdf sänds via e-post till: 77801082@faktura.svenskakyrkan.se