Foto: AlisaAnton / Unsplash

Juldagen

07.00 Julotta i Gamla Uppsala kyrka. 
10.00 Högmässa i Tunabergskyrkan.