Foto: Johan Nilsson

Januari - #domkyrkospiror

Här kan du följa arbetet med att restaurera tornkrönen på Uppsala domkyrka.

18 januari 2019 Presskonferens

Idag har vi haft en första pressträff för att ge en samlad bild av projektet. Journalisterna fick en historisk bakgrund av Herman Bengtson, docent på Upplandsmuseet. Oscar Hahne, domkyrkoklockare, berättade om överblick över vad som behöver göras och hur planen ser ut, medan Tom Velander som är projektledare kunde redogöra för utmaningarna i projektet och hur de kan lösas.

Här kan du se vad olika medier har skrivit om projektet.

Presskonferens 18 januari 2019 Foto: Johan Nilsson

14 januari 2019

Ett första inlägg i arkeologernas blogg - klicka här!

14 december 2018 Avspärrningar på Domkyrkoplan

Strax före julhelgen spärrades ett område av i södra delen av domkyrkoplanen. Platsen förses med frysskydd för att tjälen ska hållas borta inför schaktningsarbetet som ska börja i januari. För att det ska se snyggt ut framför domkyrkan har staketen försetts med vepor med hänvisning till mer information om projektet.

I mitten av december 2018 placeras frysskydd ut på ett område på Domkyrkoplan inför det kommande schaktningsarbetet.
I mitten av december 2018 placeras frysskydd ut på ett område på Domkyrkoplan inför det kommande schaktningsarbetet. Foto: Johan Nilsson