Foto: Andrew Itaga

Så går en vigsel till

Vad händer under en vigselgudstjänst?

Rent praktiskt är det en gudstjänst som består i huvudsak av tre delar:

  • En inledande del där prästen välkomnar gästerna och brudparet. Prästen talar om äktenskapet och kärleken – vad det är ur ett kristet perspektiv. Bibeltexter som handlar om kärlek och äktenskap läses av prästen eller någon annan.
  • I nästa del blir brudparet aktivt. Båda får svara på frågan om de vill gifta sig med varandra. Sedan överlämnas ringen/ringarna till prästen som läser en bön över den innan den lämnas tillbaka till brudparet. Dessa håller tillsammans i ringen medan de uttalar sina löften till varandra. Prästen bekräftar sedan äktenskapet genom att säga ”ni är nu man och hustru” alternativt "ni är nu äkta makar".
  • I den tredje delen får paret ta del av prästens och församlingen omsorg. Det sker genom böner och välsignelse. Oftast håller prästen även ett vigseltal till de nyvigda.

Vad måste vara med? Vad går att ändra?

Det finns inte så många måsten som man kanske tror. Vigseln kan vara enkel eller pampig, i stor församling eller i ensamhet sånär som på två vittnen.

I en kyrklig vigsel ingår alltid frågor, löften, ringväxling, förbön, psalmer, bibelläsning och välsignelse. Utöver det finns stora möjligheter att göra tillägg och variera akten på ett personligt sätt. Man kan till exemel formulera vigsellöftena med egna ord. De ska ge uttryck för bådas vilja att älska varandra i nöd och lust livet ut. Tänk på att samråda med präst och musiker innan ni gjort alltför detaljerade egna planer. Vad måste vara med? Vad går att ändra?

Vigsel och bröllop

Planerar ni ert bröllop? Då har ni en dag framför er som ger minnen för livet. Här finns information om vigselgudstjänsten samt hur ni bokar kyrka och kommer i kontakt med en präst.

Boka och planera en vigsel

Här hittar du information om hur ni planerar och arrangerar en vigsel.