Foto: Henrik Zetterberg

Så går en begravning till

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det kanske när någon som varit med i vårt liv dör. Då kan begravningen och dess seder fylla våra grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

Om begravning

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked som också kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Vi får tillfälle att tacka för vad den döde gett oss, be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter personen till Guds gemenskap.

Begravningens tre huvudområden

Varje begravning är en helhet som kan delas upp i tre olika huvudområden: praktiska åtgärder, begravningsceremoni och gravsättning. Det är dödsboet som har ansvaret för planering, praktiska förberedelser och samordning. Allt detta är saker som en begravningsentreprenör kan hjälpa till med.

Personlig begravningsgudstjänst

En begravningsceremoni som leds av präst i kyrka eller kapell kallas begravningsgudstjänst. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan har begravningen redan betalats via kyrkoavgiften och innebär därför inga extra kostnader.

Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och prästen och de anhöriga utformar den ofta tillsammans. Därför är det bra om du som anhörig själv tar kontakt, först med din församling och eventuellt sedan med en särskild präst, och berättar om dödsfallet. Präst och tid för begravningsgudstjänst behöver alltså inte bokas genom en begravningsbyrå.

Minnesstund

Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där det ges tid och plats för att tala om minnen och händelser som deltagarna har delat med den avlidne. Det går att utforma minnesstunden på olika sätt och de kan äga rum i kyrkans lokaler, i hemmet eller på en restaurang. Om och när det behövs kan begravningsbyråer vara till hjälp med både inbjudan och genomförande.

Stöd i sorgen

För dig som har mist en nära anhörig finns olika sätt att få stöd i sorgen.

Bokning och medlemsservice

Dop, vigsel, begravning, lokalbokning och medlemsärenden för Uppsala pastorat samt Danmark-Funbo församling.

Församlingar i Uppsala

Fyra väderstreck, sex församlingar och arton kyrkor. Läs mer om vad som händer i Uppsalas församlingar.