Foto: Robert Agius

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om våra kyrkors historia, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.

Historia och fakta

Nästan 800 år av mänskligt liv, gudstjänstfirande och en värld i ständig förändring har satt sina spår i domkyrkan och fortsätter att göra det. Läs mer om våra visningar och om domkyrkans historia och sevärdheter.

Gamla Uppsala kyrkas historia

1164 blev Gamla Uppsala kyrka domkyrka i Sveriges ärkestift. Läs mer om kyrkan som har Gamla Uppsala högar intill och se kortfilmer om historiska ting i och runt kyrkan.

Helga Trefaldighets kyrkas historia

Helga Trefaldighets kyrka har en lång historia. Läs mer om 1200-talskyrkan här.

Vaksala kyrkas historia

Vaksala kyrka uppfördes på 1100-talet och är präglad av medeltiden.

Uppsala domkyrkas konservatorsateljéer

Uppsala domkyrka har två avancerade ateljéer för renovering av glasmålningar och textilier. Ateljéerna tar även emot externa uppdrag - allt från rådgivning till åtgärder. Läs mer under respektive ateljé.

Kyrkor i Uppsala

Här hittar du information om våra kyrkor i Uppsala, kontaktuppgifter till personalen och vad som händer i kyrkorna.