Foto: Robert Agius

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om våra kyrkors historia, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.