Foto: Lars-Erik Elebjörk

Helga Trefaldighets församling

Gudstjänst och vardag i tre kyrkor från olika tider.

Kyrkor i Helga Trefaldighets församling

Aktuellt i Helga Trefaldighets församling

Allhelgonatid i Helga Trefaldighets församling

Program för Eriksbergskyrkan, Helga Trefaldighets kyrka, Sankta Maria kyrka samt Stillhetens kapell alla helgons dag 6 november och alla själars dag 7 november.

Allhelgona i Uppsala

Under allhelgonahelgen får vi varje år samlas och tänka på dem vi saknar. I kyrkor, på kyrkogårdar och vid gravar och minneslundar tänder vi ljus och minns tillsammans.

Allhelgonahelgens program

Aktuell information med anledning av coronaviruset

Helga Trefaldighets församling

Domkyrkoplan 5-7
753 10 Uppsala
Telefon 018-430 35 00 (växel)
E-post

Information om församlingsrådet, Svenska kyrkan i Uppsalas organisation och styrning samt offentliga protokoll från möten hittar du här.