Foto: Lars-Erik Elebjörk

Helga Trefaldighets församling

Gudstjänst och vardag i tre kyrkor från olika tider.

Program för Helga Trefaldighets kyrka, Eriksbergskyrkan och Sankta Maria kyrka första söndagen i advent. Kyrkorna i Helga Trefaldighets församling gör en gemensam satsning  för Act Svenska kyrkans julinsamling. Välkommen att ge en gåva!

Första advent i Helga Trefaldighets församling

Program för Helga Trefaldighets kyrka, Eriksbergskyrkan och Sankta Maria kyrka första söndagen i advent. Kyrkorna i Helga Trefaldighets församling gör en gemensam satsning för Act Svenska kyrkans julinsamling. Välkommen att ge en gåva!

Helga Trefaldighets församling

Domkyrkoplan 5-7
753 10 Uppsala
Telefon 018-430 35 00 (växel)
E-post

Information om församlingsrådet, Svenska kyrkan i Uppsalas organisation och styrning samt offentliga protokoll från möten hittar du här.