Foto: Lars-Erik Elebjörk

Helga Trefaldighets församling

Gudstjänst och vardag i tre kyrkor från olika tider.

Kyrkor i Helga Trefaldighets församling

Aktuellt i Helga Trefaldighets församling

Hjärtats bön

Delta i en böneform som sker i tystnad, delvis vägledd eller som bibelmeditation. Helga Trefaldighets kyrka 5 januari, 2 februari, 2 mars, 6 april, 4 maj och 1 juni klockan 19.30.

Aktuell information med anledning av coronaviruset

Helga Trefaldighets församling

Domkyrkoplan 5-7
753 10 Uppsala
Telefon 018-430 35 00 (växel)
E-post

Information om församlingsrådet, Svenska kyrkan i Uppsalas organisation och styrning samt offentliga protokoll från möten hittar du här.