Foto: Lars-Erik Elebjörk

Helga Trefaldighets församling

Gudstjänst och vardag i tre kyrkor från olika tider.

Aktuellt i Helga Trefaldighets församling

Kyrkor i Helga Trefaldighets församling

Aktuell information med anledning av coronaviruset

Helga Trefaldighets församling

Domkyrkoplan 5-7
753 10 Uppsala
Telefon 018-430 35 00 (växel)
E-post

Information om församlingsrådet, Svenska kyrkan i Uppsalas organisation och styrning samt offentliga protokoll från möten hittar du här.