Foto: Lars-Erik Elebjörk

Helga Trefaldighets församling

Gudstjänst och vardag i tre kyrkor från olika tider.

Programmet måndag 16 november är framflyttat. Med anledning av rådande restriktionen får vi vänta till februari 2021 innan vi får lyssna till, tidigare missionärerna och nu kyrkvärdar i Sankta Maria kyrka, Erland och Elisabeth Hillby då de berättar från sitt arbete i Afrika.

Framflyttat: Vi besöker världens yngsta nation

Programmet måndag 16 november är framflyttat. Med anledning av rådande restriktionen får vi vänta till februari 2021 innan vi får lyssna till, tidigare missionärerna och nu kyrkvärdar i Sankta Maria kyrka, Erland och Elisabeth Hillby då de berättar från sitt arbete i Afrika.

Helga Trefaldighets församling

Domkyrkoplan 5-7
753 10 Uppsala
Telefon 018-430 35 00 (växel)
E-post

Information om församlingsrådet, Svenska kyrkan i Uppsalas organisation och styrning samt offentliga protokoll från möten hittar du här.