Meny

Gudstjänst i Uppsala

Här hittar du gudstjänstprogrammet och information om de olika gudstjänsterna i Svenska kyrkan Uppsala.

Mässa
Gudstjänster med en rubrik som innehåller ordet mässa betyder att det firas nattvard. Svenska kyrkan välkomnar alla döpta att ta emot nattvarden.
Annars är det en gudstjänst utan nattvard. 

Högmässa
Högmässa kan vara söndagens huvudgudstjänst. I högmässan delas bröd och vin i nattvarden. Vi lyssnar till bibeltexter som har med söndagens tema och innehåll att göra. Predikan berättar om vad bibeltexterna säger oss här och nu. I gudstjänsten sjunger vi psalmer och ber för oss själva och andra. I slutet av gudstjänsten får vi välsignelsen innan vi återvänder till vardagen.

Söndagsmässa
Söndagsmässa är en enklare form av högmässa.

Högmässogudstjänst
Högmässogudstjänst kan vara söndagens huvudgudstjänst. Vi lyssnar till bibeltexter som har med söndagens tema och innehåll att göra. Predikan berättar om vad bibeltexterna säger oss här och nu. I gudstjänsten sjunger vi psalmer och ber för oss själva och andra. I slutet av gudstjänsten får vi välsignelsen innan vi återvänder till vardagen.

Söndagsgudstjänst
Söndagsgudstjänst är en enklare form av högmässogudstjänsten.

Familjegudstjänst
Familjegudstjänst är en enkel gudstjänst där perspektivet ofta är barnens och tilltalet främst är riktat till barnen. När det vid denna gudstjänstform firas nattvard kallas gudstjänsten familjemässa.

Veckomässa 
Veckomässa firas ofta en vardagkväll och är en kort nattvardsgudstjänst. Vi lyssnar till  bibelord och vad det betyder för oss idag. Vi firar nattvard, sjunger och ber.

Dop-, vigsel-, begravnings-, och konfirmationsgudstjänster
Dessa gudstjänstformer är alla officiella gudstjänster i Svenska kyrkan.

Musikgudstjänst
Musikgudstjänst innehåller ofta mycket musik och ibland några ord som knyter an till temat i musiken eller söndagens tema, samt någon bön. Musikgudstjänster kan innehålla solister, körer, större körverk eller gemensam psalmsång.