Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gudstjänst i Uppsala

Här hittar du gudstjänstprogrammet och information om de olika gudstjänsterna i Svenska kyrkan Uppsala.

En person sitter i en soffa med sin dator i knät och följer en digital gudstjänst.

Digitala gudstjänster och evenemang

Många församlingar sänder gudstjänster och andra evenemang på webben. I vår gemensamma kalender hittar du sändningarna. Du kan också se eller höra en del av våra gudstjänster via SVT eller Sveriges radio.

Mässa
Gudstjänster med en rubrik som innehåller ordet mässa betyder att det firas nattvard. Svenska kyrkan välkomnar alla döpta att ta emot nattvarden.

Högmässa
Högmässa kan vara söndagens huvudgudstjänst. I högmässan delas bröd och vin i nattvarden. Vi lyssnar till bibeltexter som har med söndagens tema och innehåll att göra. Predikan berättar om vad bibeltexterna säger oss här och nu. I gudstjänsten sjunger vi psalmer och ber för oss själva och andra. I slutet av gudstjänsten får vi välsignelsen innan vi återvänder till vardagen.

Gudstjänst
Gudstjänst kan vara söndagens huvudgudstjänst. Vi lyssnar till bibeltexter som har med söndagens tema och innehåll att göra. Predikan berättar om vad bibeltexterna säger oss här och nu. I gudstjänsten sjunger vi psalmer och ber för oss själva och andra. I slutet av gudstjänsten får vi välsignelsen innan vi återvänder till vardagen.

Veckomässa 
Veckomässa firas ofta en vardagkväll och är en kort nattvardsgudstjänst. Vi lyssnar till  bibelord och vad det betyder för oss idag. Vi firar nattvard, sjunger och ber.

Dop-, vigsel-, begravnings-, och konfirmationsgudstjänster
Dessa gudstjänstformer är alla officiella gudstjänster i Svenska kyrkan.

Musikgudstjänst
Musikgudstjänst innehåller ofta mycket musik och ibland några ord som knyter an till temat i musiken eller söndagens tema, samt någon bön. Musikgudstjänster kan innehålla solister, körer, större körverk eller gemensam psalmsång.