Erika Andersson, glaskonservator
Foto: Magnus Aronson/IKON

Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé

Vid Uppsala domkyrka finns en specialbyggd ateljé för att ta hand om glasmålningar. I första hand arbetar ateljén med domkyrkas fönster, men ateljén tar även emot externa uppdrag.

Sveriges enda ateljé för konservering av glasmålningar ligger intill Uppsala domkyrka.

Ateljén tar emot uppdrag från andra kyrkor och byggnader runt om i Sverige som behöver hjälp med sina bemålade och blyinfattade fönster.

Kontakt Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé

Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé

Svenska kyrkan i Uppsala
Box 897, 751 08 Uppsala

uppsala.glasatelje@svenskakyrkan.se

Besöksadress

Domkyrkoplan, Uppsala domkyrka

Kontaktperson

Amanda Sörhammar
Ansvarig konservator
Tel 018-430 38 81