Foto: Robert Agius

Gamla Uppsala församling

Historia, engagemang och variation i norra Uppsala.

Kyrkor i Gamla Uppsala församling

Aktuellt i Gamla Uppsala församling

Gamla Uppsala församling

Tunagatan 29
753 37 Uppsala
Telefon 018-430 35 00 (växel)
E-post