Foto: Svenska kyrkan Uppsala

Gamla Uppsala kyrka

Gamla Uppsala kyrka är en levande kyrka på en spännande plats där förhistoriska fynd än idag blir funna. "Gamlis" kyrka besöks av många människor från när och fjärran och är en kyrka som i sig bär mycket historia. Om du besöker området för dess rika historik missa inte att kliva in i och ta del av kyrkan. I närheten hittar du Disagården, Gamla Uppsala museum, Uppsala högar och Kaplansgården.

Mer om Gamla Uppsala kyrka

Gamla Uppsala, det ursprungliga Uppsala, var rikets viktigaste kungsgård och religiösa hjärtpunkt, en tings- och marknadsplats som nåddes med båt och släde över Mälarens och Fyrisåns vattensystem. Då svearna blev kristna byggdes en korskyrka i gråsten i den romanska stilen. 1164 blev den domkyrka i Sveriges första ärkestift. Att valet föll på (Gamla) Uppsala beror troligen på att det var en plats med stort symbolvärde: arkeologi och berättande källor ger bilden av Uppsala som rikets viktigaste kungsgård och det är möjligt att det också funnits ett hednatempel där tidigare (Uppsala domkyrka II, s 15, Upplandsmuseet 2010). 

Runt mitten av 1200-talet brann domkyrkan. Det fick till följd att en ny domkyrka byggdes upp i Östra Aros, dagens Uppsala. Den eldhärjade domkyrkan i Gamla Uppsala byggdes om till en församlingskyrka.

I dag är Gamla Uppsala kyrka en omtyckt plats för dop och gudstjänster och en naturlig utgångspunkt för kultur- och pilgrimsaktiviteter. Flera av aktiviteterna i Gamla Uppsala äger rum i den intilliggande Kaplansgården.

I Gamla Uppsala kyrka finns möjlighet att bara vara, att be, närvara i gudstjänst, samtala, att tända ljus, lyssna till musik, och besöka stationer för eftertanke. Man kan också medverka i körer och bli volontär.

Kyrkan är öppen alla dagar kl. 09.00-16.00, med Gamlismässa på söndagar kl. 17. Välkommen! 

För särskilda tider, datum och digitala andakter från Gamla Uppsala kyrka se mer här: 

Aktuellt i Gamla Uppsala kyrka

Aktuell information med anledning av coronaviruset

Gamla Uppsala Kyrka

Adress

Gamla Uppsala kyrka
Disavägen 8
754 40 UPPSALA

 

Öppettider
Gamla Uppsala kyrka är öppen alla dagar kl. 9.00-16.00.


Personal i Gamla Uppsala kyrka, Gamla Uppsala församling

 

För visningar av kyrkan
Kontakta: Anders Hiller tfn. 018-430 37 82

Om pilgrimsvandring
Kontakta: Karin Löfgren tfn. 018-430 37 96