Foto: Robert Agius

Gamla Uppsala kyrka

Domkyrkan i Uppsala som blev Sveriges första ärkebiskopskyrka.

Gamla Uppsala kyrka

Gamla Uppsala, det ursprungliga Uppsala, var rikets viktigaste kungsgård och religiösa hjärtpunkt, en tings- och marknadsplats som nåddes med båt och släde över Mälarens och Fyrisåns vattensystem. Då svearna blev kristna byggdes en korskyrka i gråsten i den romanska stilen. 1164 blev den domkyrka i Sveriges första ärkestift. Att valet föll på (Gamla) Uppsala beror troligen på att det var en plats med stort symbolvärde: arkeologi och berättande källor ger bilden av Uppsala som rikets viktigaste kungsgård och det är möjligt att det också funnits ett hednatempel där tidigare (Uppsala domkyrka II, s 15, Upplandsmuseet 2010). 

Runt mitten av 1200-talet brann domkyrkan. Det fick till följd att en ny domkyrka byggdes upp i Östra Aros, dagens Uppsala. Den eldhärjade domkyrkan i Gamla Uppsala byggdes om till en församlingskyrka.

I dag är Gamla Uppsala kyrka en omtyckt plats för dop och gudstjänster och en naturlig utgångspunkt för kultur- och pilgrimsaktiviteter. Flera av aktiviteterna i Gamla Uppsala äger rum i den intilliggande Kaplansgården.

I Gamla Uppsala kyrka finns möjlighet att bara vara, att be, närvara i gudstjänst, samtala, att tända ljus, lyssna till musik, och besöka stationer för eftertanke. Man kan också medverka i körer och bli volontär.

Kyrkan är öppen alla dagar kl. 09.00-16.00. Välkommen! 

Aktuellt i Gamla Uppsala kyrka

Aktuell information med anledning av coronaviruset

Gamla Uppsala Kyrka

Adress

Gamla Uppsala kyrka
Disavägen 8
754 40 UPPSALA

 

Öppettider
Gamla Uppsala kyrka är öppen alla dagar kl. 9.00-16.00.


Personal i Gamla Uppsala kyrka, Gamla Uppsala församling

 

För visningar av kyrkan
Kontakta: Anders Hiller tfn. 018-430 37 82

Om pilgrimsvandring
Kontakta: Karin Löfgren tfn. 018-430 37 96