Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Frälsarkransplatsen

Frälsarkransplatsen nära högarna i Gamla Uppsala erbjuder en plats för eftertanke och reflektion och en plats där du kan hämta kraft.

En plats för eftertanke, inspiration och vägledning

När du går på Eriksleden och närmar dig högarna i Gamla Uppsala avtecknar sig en höjd på vänster sida med en ring stenar. Stenarna är samlade som en forntida skeppssättning eller domarring. Varje exemplar av de nio stenarna pryds av pärlor i olika färger och med ett namn inpräntat, ord som Jagpärlan, Gudspärlan, Bekymmerlöshetspärlan. Du har kommit till Frälsarkransplatsen.

Frälsarkransplatsen nära högarna i Gamla Uppsala erbjuder en plats för eftertanke och reflektion, men också en plats där du kan hämta kraft. Med hjälp av pärlorna kan du stanna upp och tänka efter.

Platsen används av såväl kyrkliga grupper som enskilda vandrare och kan liknas vid en friluftskyrka som är öppen dygnet runt och som välkomnar alla som har vägarna förbi.

Läs mer om Frälsarkransen på Verbums webbplats.