Församlingsinstruktion för Uppsala pastorat 23–26, utfärdad av Domkapitlet Uppsala stift
Foto: Lars-Erik Elebjörk

Styrdokument

Det viktigaste styrdokumentet för Uppsala pastorat är församlingsinstruktionen som anger riktlinjerna och målen för vårt arbete.