Foto: Nicky Tucker

Eriksbergskyrkan

Stadsdelskyrkan vid Norbyvägen.

Eriksbergskyrkan

Eriksbergskyrkan uppfördes under slutet av 50-talet och är en av tre stadsdelskyrkor från den tiden med samma arkitekt, Sten Hummel Gumaelius. Den ligger invid Norbyvägen och har ett rikt gudstjänst- och körliv med många engagerade barn och vuxna.

Aktuellt i Eriksbergskyrkan

Aktuell information med anledning av coronaviruset

Eriksbergskyrkan

Adress
Eriksbergskyrkan
Eriksbergsvägen 2
752 39 Uppsala

Öppettider
Tisdag-fredag kl 916.
Lördagar–söndag öppet i samband med gudstjänst.

Fast veckoprogram
Söndagar kl 11. Högmässa eller gudstjänst, söndagsskola, kyrkkaffe.

Aktiviteter för barn och familj
Ladda ner den aktuella programfoldern här.

Personal i Eriksbergskyrkan, Helga Trefaldighets församling