Meny

Eriksbergskyrkan

Stadsdelskyrkan vid Norbyvägen.

Eriksbergskyrkan uppfördes under slutet av 50-talet och är en av tre stadsdelskyrkor från den tiden med samma arkitekt, Sten Hummel Gumaelius. Den ligger invid Norbyvägen och har ett rikt gudstjänst- och körliv med många engagerade barn och vuxna.

Eriksbergskyrkan

Adress
Eriksbergskyrkan
Eriksbergsvägen 2
752 39 Uppsala

Fast veckoprogram
Söndagar kl 11.00. Högmässa eller gudstjänst, söndagsskola, kyrkkaffe.
Torsdagar kl 10.00. Förmiddagsbön med kaffestund.
Torsdagar kl 18.00. Torsdagsmässa.

 

Aktiviteter för barn och familj
Ladda ner den aktuella programfoldern här.

Personal i Eriksbergskyrkan, Helga Trefaldighets församling