Foto: Nicky Tucker

Eriksbergskyrkan

Stadsdelskyrkan vid Norbyvägen.

Eriksbergskyrkan

Eriksbergskyrkan uppfördes under slutet av 50-talet och är en av tre stadsdelskyrkor från den tiden med samma arkitekt, Sten Hummel Gumaelius. Den ligger invid Norbyvägen och har ett rikt gudstjänst- och körliv med många engagerade barn och vuxna.

Aktuellt i Eriksbergskyrkan

Allhelgonatid i Helga Trefaldighets församling

Program för Eriksbergskyrkan, Helga Trefaldighets kyrka, Sankta Maria kyrka samt Stillhetens kapell alla helgons dag 6 november och alla själars dag 7 november.

Aktuell information med anledning av coronaviruset

Eriksbergskyrkan

Adress
Eriksbergskyrkan
Eriksbergsvägen 2
752 39 Uppsala

Öppettider
Tisdag–fredag 9– 16
Måndag och lördag stängt
Söndag 9.30–13

Fast veckoprogram
Söndagar kl 11. Högmässa eller gudstjänst, söndagsskola, kyrkkaffe.

Personal i Eriksbergskyrkan, Helga Trefaldighets församling