Meny

Eriksbergskyrkan

Stadsdelskyrkan vid Norbyvägen.

Eriksbergskyrkan uppfördes under slutet av 50-talet och är en av tre stadsdelskyrkor från den tiden med samma arkitekt, Sten Hummel Gumaelius. Den ligger invid Norbyvägen och har ett rikt gudstjänst- och körliv med många engagerade barn och vuxna.

Eriksbergskyrkan

Adress
Eriksbergskyrkan
Eriksbergsvägen 2
752 39 Uppsala

Öppettider under sommar 
Ons-fre kl 09-16, lördagar 10-15. Söndag öppet i samband med gudstjänst.

Fast veckoprogram
Söndagar kl 11.00. Högmässa eller gudstjänst, söndagsskola, kyrkkaffe.
Mötesplats Eriksbergskyrkan Torsdagar kl 12-14
Kom och ta en fika vid Eriksbergskyrkans Mötesplats torsdagar 25 juni–13 augusti. Vi finns på plats utanför kyrkan och det finns kaffe, saft, glass eller kaka till självkostnadspris. Leta efter mötesplatsskylten.

Aktiviteter för barn och familj
Ladda ner den aktuella programfoldern här.

Personal i Eriksbergskyrkan, Helga Trefaldighets församling