Foto: Johan Nilsson

Helga Trefaldighets kyrkas historia

Helga Trefaldighets kyrka har en lång historia. Läs mer om 1200-talskyrkan här.

Helga Trefaldighets församling grundades under tidig medeltid och kyrkans namn visar på en mycket hög ålder: få medeltida kyrkor har helgats åt den heliga treenigheten. Kyrkan har även kallats för Bondkyrkan.

Den nuvarande kyrkan är troligen den tredje på platsen och är uppförd mot slutet av 1200-talet. Den nämns första gången 1302.

Från 1270-talet var en av domkyrkans kaniker kyrkoherde i Helga Trefaldighet. Under tiden 1613–1805 var Helga Trefaldighet annex till Domkyrkan och därefter professorsprebende till 1923.

Den äldsta delen av kyrkan är sakristian från 1200-talet. Långhuset och vapenhuset på norrsidan uppfördes under 1300-talet medan de båda sidokoren och tornet dateras till 1400-talet.

1901–1914 var Nathan Söderblom församlingens kyrkoherde innan han därefter blev ärkebiskop 1914–1931.

Helga Trefaldighets församling

Gudstjänst och vardag i tre kyrkor från olika tider.

Kontakt och Öppettider Helga Trefaldighets Kyrka

Adress
Nathan Söderbloms plan
753 10 Uppsala
018-430 36 88, 018-430 36 89 (vaktmästare)


Öppettider

Helga Trefaldighets kyrka är alla dagar kl 9.00 -17.00. På onsdagar, under terminerna, firas kvällsmässa. Då stänger kyrkan kl 19.00.

För visningar av kyrkan
Kontakta: %20lars.lagerstrom@svenskakyrkan.se
tfn. 018-430 36 88