Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

När någon dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst. Då överlämnar vi den som dött till Gud. Under begravningsgudstjänsten får de församlade be, sjunga och minnas tillsammans. Här kan du läsa mer om hur en begravning går till och hur du kan få stöd i sorgen.

Svenska kyrkan i coronatider

Här hittar du information om vad som gäller och hur många som får vistas i kyrkorummen med anvisad sittplats.

Tillåtet deltagarantal i respektive kyrkorum