Foto: Johan Nilsson

Begravning

I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud. Läs mer om hur en begravning går till och hur du kan få stöd i sorgen.