Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

När någon dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst. Då överlämnar vi den som dött till Gud. Under begravningsgudstjänsten får de församlade be, sjunga och minnas tillsammans. Här kan du läsa mer om hur en begravning går till och hur du kan få stöd i sorgen.

Urnbegravning i Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala

Att arrangera en begravning

På denna sida kan du läsa mer om att kontakta präst och bokning samt om hur det går till att som anhörig ordna med en begravning.

Så går en begravning till

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden.

Stöd i sorgen

För dig som har mist en nära anhörig finns olika sätt att få stöd i sorgen.

Uppsala kyrkogårdar

Vi sköter stadskyrkogårdarna och begravningsverksamheten för Uppsala stad, oavsett medlemskap eller livsåskådning.

Danmark-Funbos kyrkogårdar och begravningsformer

I Danmark-Funbo församling finns två kyrkogårdar, en vid Danmarks kyrka och en vid Funbo kyrka.