Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

När någon dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst. Då överlämnar vi den som dött till Gud. Under begravningsgudstjänsten får de församlade be, sjunga och minnas tillsammans. Här kan du läsa mer om hur en begravning går till och hur du kan få stöd i sorgen.

Urnbegravning i Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala

Att arrangera en begravning

På denna sida kan du läsa mer om att kontakta präst och bokning samt om hur det går till att som anhörig ordna med en begravning.

Så går en begravning till

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden.

Stöd i sorgen

För dig som har mist en nära anhörig finns olika sätt att få stöd i sorgen.

Uppsala kyrkogårdar

Uppsala kyrkogårdar

Vi sköter stadskyrkogårdarna och begravningsverksamheten för Uppsala stad, oavsett medlemskap eller livsåskådning.

Körbärsblom på Gamla kyrkogårdens minneslund

Kapellen och Trädkyrkan

Uppsala kyrkogårdar har tre vackra och stämningsfulla kapell samt en Trädkyrka. På Gamla kyrkogården finns Stillhetens kapell och på Berthåga kyrkogård finns Stefanskapellet, S:t Eriks kapell samt Trädkyrkan.

Gravstenar i skogsmark en solig sommardag på Berthåga kyrkogård.

Kyrkogårdar och minneslundar

Både som vilorum för våra avlidna och som värdigt gestaltade parker, har även kyrkogårdarna kulturhistoriskt värde. Läs mer om kyrkogårdarna, minneslundarna och hur du hittar en specifik grav.

Kyrkogårdar i gravfrågor i Danmark-Funbo församling

Kyrkogårdar och gravfrågor

I Danmark-Funbo församling finns två kyrkogårdar, en vid Danmarks kyrka och en vid Funbo kyrka