Barns sorg är randig

Sorg är inte bara tårar. Den ändrar sig från dag till dag och känslorna är många och skiftande. I våra stödgrupper för barn, så kallade Zebragrupper, delar vi de tankar och känslor som sorgen väcker.

Livet blir sig aldrig likt när någon vi står nära dör. Känslorna kan vara många och starka eller kännas som trötthet och håglöshet. Det är också vanligt att man blir arg, känner skuld eller är känsligare än vanligt. Sorgen ändrar sig ofta från dag till dag - det är inte alltid man känner igen sig själv.

Som barn och tonåring kan det hända att man känner ansvar för att vara stark och stötta de andra i familjen. Man kanske skjuter undan sina egna känslor, eller tror att man inte sörjer så mycket. Föräldrar kan också ha svårt att orka med att vara ett stöd för barnen när ens eget liv är i kaos. I sin sorg upplever många att ingen förstår eller lyssnar på en.

Allt är nästan som förut och allt, precis allt, är olika mot förut.

ur Astrid Lindgrens "Bröderna Lejonhjärta"

Även om man har svårt att prata om sin sorg, kan det hjälpa att träffa andra som varit med om samma sak och som vet vad det handlar om. I våra stödgrupper delar vi de tankar och känslor som sorgen väcker.

Barn orkar inte vara långa stunder i sorgen för att sedan snabbt växla till något helt annat. Man brukar säga att deras sorg är randig. De går in i och ut ur sorgen och orkar inte vara ledsna hela tiden. Det är därför som vi kallar grupperna för Zebragrupper - eftersom zebror är randiga.