Barns sorg är randig

Sorg är inte bara tårar. Den ändrar sig från dag till dag och känslorna är många och skiftande. I våra stödgrupper för barn, så kallade Zebragrupper, delar vi de tankar och känslor som sorgen väcker.

Zebragrupper för barn och unga

Livet blir sig aldrig likt när någon vi står nära dör. Känslorna kan vara många och starka eller kännas som trötthet och håglöshet. Det är också vanligt att man blir arg, känner skuld eller är känsligare än vanligt. Sorgen ändrar sig ofta från dag till dag - det är inte alltid man känner igen sig själv.

Allt är nästan som förut och allt, precis allt, är olika mot förut.

ur Astrid Lindgrens "Bröderna Lejonhjärta"

Som barn och tonåring kan det hända att man känner ansvar för att vara stark och stötta de andra i familjen. Man kanske skjuter undan sina egna känslor, eller tror att man inte sörjer så mycket. Föräldrar kan också ha svårt att orka med att vara ett stöd för barnen när ens eget liv är i kaos. I sin sorg upplever många att ingen förstår eller lyssnar på en.

Även om man har svårt att prata om sin sorg, kan det hjälpa att träffa andra som varit med om samma sak och som vet vad det handlar om. I våra stödgrupper delar vi de tankar och känslor som sorgen väcker.

Barn orkar inte vara långa stunder i sorgen för att sedan snabbt växla till något helt annat. Man brukar säga att deras sorg är randig. De går in i och ut ur sorgen och orkar inte vara ledsna hela tiden. Det är därför som vi kallar grupperna för Zebragrupper - eftersom zebror är randiga.

Zebragrupp

En möjlighet för er som förlorat någon i den närmaste familjen att få träffa varandra.

Zebragrupp för unga

Samtal om sorg för unga i gymnasieåldern.

Stöd i sorgen

För dig som har mist en nära anhörig finns olika sätt att få stöd i sorgen.

En vit blomma som badar i hoppfullt, gyllene ljussken.

Stöd och hjälp

I Svenska kyrkan finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd och råd vid allt från sorg till relationsproblem. På den här sidan hittar du olika typer av stöd och kontaktuppgifter som du kan behöva.

Ett barn sitter i en gunga med händerna för ansiktet.

Stötta ett barn i sorg

Det kan vara svårt att veta hur man pratar med barn om döden. Några råd är att använda raka ord, säga som det är och utgå från barnets egna frågor.