Foto: Henrik Zetterberg

Barnkörer i Uppsala

Vi har körer för barn över hela stan.

körer och covid - 19

Domkyrkan

Domkyrkans flickkör (från klass 2 till ca 25 år)

Onsdagar kl 16.00-17.15 Lilla flickkören (klass 2-3)
Onsdagar kl 17.30-19.00 Flickkören Maria (klass 4-6)
Onsdagar kl 17.30-20.00 Flickkören Anna (klass 7-ca 25 år)
Repetitionslokal på Domkyrkoplan 5

Körledare: Margareta Raab

Information och anmälan: www.uppsaladomkyrkasflickkor.se

Domkyrkans gosskör (från klass 2 till ca 25 år)

Måndagar kl 16.30-17.45 Lilla gosskören (klass 2-3)
Tisdagar kl 17.15-19.15 Konsertkören (från klass 4 till ca 25 år)
Tisdagar kl 17.15-20.30 Konsertkörens herrar
Torsdagar kl 16.15-18.15 Konsertkörens sopraner (klass 4-6)
Repetitionslokal på Domkyrkoplan 5

Körledare: Margareta Raab.

Information och anmälan:  www.udg.se

Eriksbergskyrkan

Barnkören Kärlek (4-6 år)
Torsdagar kl 16–17.15
Två olika grupper.
Vi inleder med en stilla stund och därefter ett sångpass.
Anmälan och kontakt:
Madeleine MacDonald, tel. 018-430 37 00

Stjärnorna (från åk 4)
Torsdagar kl 16.30–17.15.
Start i oktober. Mer info kommer.
Ledare: Tobias Wärja, tel. 018-430 36 94

Gamla Uppsala kyrka, Kaplansgården

Gamla Uppsala kyrkas barnkör

Tisdagar kl 13.50–14.30 Åk 4, och kl15.15–15.55 Åk 3–5.
Terminen sträcker sig från vecka 37–50 (höstlov vecka 44).
Körledare: Susanne Näslund, tel  018-430 37 84.

Gottsunda kyrka

Musikleken (Små barn och deras föräldrar)
Start: 7 september 2021

Tisdagar kl 15.00-16.00

Vid anmälan anges vårdnadshavarens fullständiga uppgifter i formuläret samt barnets namn i meddelande-rutan. Länk till anmälan kommer.
Ledare: Peter Melin tel. 018-430 38 21 
Anmäl dig här 

 
Mini k  (Barn förskoleklass och klass 1)
Start: 2 september 2021

Torsdagar kl. 15.30-16.15

Ledare: Peter Melin tel. 018-430 38 21  och Rebecka Lundberg Myrén tel. 018-430 38 32 
Anmäl dig här. 

 
Södra stadens barnkör (Åk 2-5)
Start: 2 september 2021

Torsdagar kl 16.30-17.30 i Gottsunda kyrka.

Ledare: Peter Melin tel. 018-430 38 21  och Rebecka Lundberg Myrén
tel. 018-430 38 32 
Anmäl dig här.

Lötenkyrkan

Lötens barnkör (för äldre barn – åk 3 och uppåt)

Måndagar kl.16-16.45 

Info:  Gunnel Hällqvist 018-4303795
gunnel.hallqvist@svenskakyrkan.se

 

Salabackekyrkan

TonArten

Kören medverkar i familjegudstjänster och vid Luciafirandet i Vaksala kyrka
Tisdagar 16.00 – 16.30
Ledare: Viktoria Klint, tel 018-430 37 46

 

sankta maria kyrka

Pärlorna (musiklek för barn 4–6 år)
Måndagar kl 16.15–17
Anmälan och kontakt: Madeleine Mac Donald, 018-430 37 00

 

Smaragderna (barnkör 7–10 år)
Onsdagar kl 16.30–17.15
Anmälan och kontakt: Åsa Wigervall Olsson, 018-430 36 96

S:t Pers kyrka, Kvarntorget

Barnkörerna i S:t Pers kyrka riktar sig till både pojkar och flickor. Nya medlemmar är välkomna! Kontakta körledare Johanna Yu-Hsin Chuang för mer information om terminsstart samt anpassningar till rådande pandemisituation.

Nya Toner (åk F-3)
Onsdagar kl. 16.45-17.30.
Vi lär känna vår röst på ett lekfullt sätt genom varierande övningar och repertoar. Vi övar kanon, växelsång och grundläggande solmisation. Kören deltar regelbundet i gudstjänster i S:t Pers kyrka, ibland även i Uppsala domkyrka.
Körledare: Johanna Yu-Hsin Chuang, 018 430 36 46

Rätta Takter (åk 4-7)
Onsdagar kl. 15.45-16.30. 
Vi utforskar och utvecklar våra röster och utmanar oss i enklare stämsång med hjälp av solmisation, växelsång och kanon. Parallellt lär vi oss grunderna i musikteori och notläsning. Kören deltar regelbundet i gudstjänster i S:t Pers kyrka, ibland även i Uppsala domkyrka.
Körledare: Johanna Yu-Hsin Chuang, 018 430 36 46

 

Sunnersta kyrka

Sunnersta barnkör (barn åk 2-3)
Start: 7 september 2021

Onsdagar kl 14.30-15.15
Ledare: Rebecka Lundberg Myrén tel. 018-430 37 58 och Charlotta Remnefalk
Anmäl dig här.

 
Södra stadens aspirantkör för gossar ( Gossar åk 1-2.)
Start: 7 september 2021

Tisdagar kl 14.30-15.15 i Sunnersta kyrka. Ledare hämtar barnen kl 14.15 på Sunnerstaskolans inre skolgård och följer tillbaka till skolan efteråt.

Ledare: Gunnar Gillfors   tel. 018-430 38 15 och Marcus Thurfjell
Anmäl dig här.

 

 

 

 

Tunabergskyrkan

Barnkörerna i Tunabergskyrkan startar förhoppningsvis efter sommarlovet, ht -21.

Sjungis för barn 4-6 år tisdagar 16.30-17.00.

Tonfiskarna
Barnkör för barn i förskoleklass och åk 1. Tisdagar 15.00-15.45

Pärlorna
Barnkör för barn i åk 2-3. Onsdagar 15.00-15.45.

Kontakt: fanny.petters@svenskakyrkan.se, 018-430 37 67.

Vindhemskyrkan S:ta Birgitta, Vindhemsgatan 9 i Luthagen

Barnkören Friska vindar (6-10 år)

Torsdagar kl 16.00-16.40 direkt efter ”Klubben” (som pågår 15.00-16.00).
OBS: för närvarande är det nuvarande maxantalet 20 barn och platserna är fyllda.

Körledare: Annika Sandström, tel 018-430 36 43. 

Årstakyrkan

I Årstakyrkans barnkörer får du: lära dig sånger, göra lekar med musikaliskt tema, sjunga i gudstjänster, med mera. På hösten medverkar kören i luciafirande och på våren gör vi en musikal.

Barnkören Tonträffarna  (åk 1-3)

Torsdagar kl 16.15-17.00.
Ledare: Anders Emtell, tel 018-430 37 37


Musikverkstan (från åk 4))

Vi sjunger tillsammans, en- och flerstämmigt.
Torsdagar kl kl 15.30-16.15
Ledare: Anders Emtell, tel 018-430 37 37