Ansvarig utgivare för svenskakyrkan.se/uppsala

Matilda Helg, kyrkoherde och domprost, är ansvarig utgivare för Svenska kyrkan Uppsalas webbplats.

Utgivningsbevis för internetpublicering

Ett utgivningsbevis ger webbplatsen grundlagsskydd, vilket innebär att det som publiceras på webbplatsen omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen. 

Ansvarig utgivare för Svenska kyrkan Uppsalas webbplats är matilda.helg@svenskakyrkan.se, kyrkoherde och domprost. Övriga delar av Svenska kyrkans webbplats kan ha andra ansvariga utgivare.

Vad innebär grundlagsskydd?

Grundlagsskyddet innebär bland annat att utgivaren ansvarar för det som publiceras samt att dataskyddsförordningen och dess regler om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på rättigheter enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Information om utgivningsbevis för internetpublicering finns hos Myndigheten för press, radio och tv