Foto: David Beale /Unsplash

Annandag jul

18.00 Vi sjunger julens sånger med Lötenkören och instrumentalister i Lötenkyrkan.