Anmäl missförhållande

Visselblåsarfunktionen är en viktig del i arbetet med att upptäcka och hantera missförhållanden inom Svenska kyrkan Uppsala (Uppsala pastorat). Tjänsten gör det möjligt att anonymt larma om oegentligheter, som sedan hanteras av en extern och objektiv partner. 

Är du anställd eller har en annan arbetsrelation till verksamheten som exempelvis praktikant, volontär, konsult, leverantör eller annan samarbetspartner kan du rapportera om missförhållanden här.

Länk till anmälan missförhållande.