Foto: Kristin Lidell

Julafton

10.00 Samling vid krubban i Lötenkyrkan.
11.00 Samling vid krubban med bildstöd. Kristina Åkerman, Tunabergskyrkan.
11.00 Samling vid krubban i Gamla Uppsala kyrka. 
23.00 Julnattsmässa med Julkören i Lötenkyrkan (Öppet firande julafton i Lötenkyrkan, läs mer här.)
23.00 Midnattsmässa med Österledskyrkan i Gamla Uppsala kyrka