Kyrkoval

Vart fjärde år är det kyrkoval. Nästa kyrkoval är 8-21 september 2025.

Du som är medlem och är 16 år och äldre kan rösta om hur du vill att Svenska kyrkan ska styras. Här hittar du information om hur och var du röstar och övergripande information om nomineringsgrupper och kandidater i valet.

Det här är kyrkovalet

För Svenska kyrkan är medlemmarnas inflytande viktigt. För att kunna kalla sig folkkyrka måste ju folket vara med och styra. Det görs på tre olika nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. Parallellt med de nivåerna finns också ett religiöst, teologiskt, ledarskap i form av kyrkoherdar, biskopar och ärkebiskopen.

När Svenska kyrkan går till val fungerar det på samma sätt som i ett val till kommun och riksdag. Du som är medlem röstar på tre olika nivåer: församling, stift och kyrkomöte. Du röstar på kyrkans motsvarighet till partierna, så kallade nomineringsgrupper. Vissa grupper finns bara lokalt medan andra finns över hela landet.

 

Om kyrkovalet

Om kyrkovalet

I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

Så röstar du

Så röstar du

Information om hur, var och när du kan rösta i kyrkovalet.

Valresultat

Valresultat

Valresultat från kyrkovalet 2021, information om vad som händer efter kyrkovalet och mandatfördelningen.

Tillgänglig webb

Sidor om kyrkovalet med information på lätt svenska, talad webb och teckenspråk.

På andra språk

På andra språk/In other languages

Här finns information om kyrkovalet på andra språk. Information about the election in Church of Sweden translated to several languages.

Webb för nomineringsgrupper och kandidater

För nomineringsgrupper och kandidater

Information som vänder sig till nomineringsgrupper och dig som kandiderar.

Det här röstar du till

I kyrkovalet kan man rösta i tre val: kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs lokalt, regionalt och nationellt. 

Det lokala valet - kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige utser kyrkoråd, ett i varje församling och bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, hur arbetet för äldre och sjuka ska se ut och vilken kör- och konsertverksamheten som ska bedrivas.  Det är sådana frågor som beslutas om på lokal nivå.

Det regionala valet - stiftsfullmäktige

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. 

Det nationella valet - kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Läs om kyrkovalet i tidningen Spira

Nu kan du rösta i kyrkovalet

Så gör du! Och nio lokala grupper svarar på sju frågor.

”Kyrkovalet är ett jätteroligt projekt”

Systemvetare Victoria Hedberg lämnade telekom-branschen för ett efterlängtat jobb i Svenska kyrkan. Nu projektleder hon kyrkovalet för första gången.

Vill du veta mer?

Svenska kyrkan i Umeå, telefon: 090-200 25 00 (växel)

Beställa brevröstningspaket: 090-200 26 00 

Luleå stift, telefon: 0920-26 47 00 (växel) 

Svenska kyrkans informationsservice 018-16 95 00 eller mejla kyrkoval@svenskakyrkan.se