Söndag 31 januari - Septuagesima

Välkommen att fira gudstjänst i Ersbodakyrkan. Predikan denna söndag av Mats Pelo. Textläsning och bön av Kersti Sundquist och musik av Maria Grahn och sång av Lillemor Dahlgren.

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan och deras viktiga internationella arbete.

När världen drabbas av coronapandemi förvärrar det en redan svår situation för människor som lever i stor utsatthet. Tillsammans kan vi rädda liv på platser där handtvätt och social distansering överhuvudtaget inte är möjliga. Tillsammans sprider vi hopp!

Ge en gåva via Swish 9001223Bankgiro 900-1223 eller Plusgiro 90 01 22-3

Välkomna till gudstjänst i Ersbodakyrkan. Septuagesima, 70 dagar kvar till påsk och temat är Nåd och tjänst.

Vi får lyssna till, och sjunga med om ni vill i psalm psalm 180, Var dag är en sällsam gåva, psalm 711, Jag tror på en Gud en enda och psalm 217, Gud för dig är allting klart.

Dagens evangelium är hämtad från Matteusevangeliet kapitel 20, vers 1-16

Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård.

Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården.

Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget.
Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.’
Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant.

Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sade han: ’Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?’ De svarade: ’Därför att ingen har lejt oss.’ Då sade han: ’Gå bort till vingården, ni också.’

På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: ’Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första.’
De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var.
När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också.

Då protesterade de och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’
Då sade han till en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar,

ta nu vad du skall ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick.
Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?’

Så skall de sista bli först och de första sist.”

Predikan 

Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.’ Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sade han: ’Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?’ De svarade: ’Därför att ingen har lejt oss.’ Då sade han: ’Gå bort till vingården, ni också.’ På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: ’Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första.’ De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. 1När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. Då protesterade de och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’ Då sade han till en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar, ta nu vad du skall ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?’ Så skall de sista bli först och de första sist.« Text Mt 20:1-16

En grupp människor träffades och samtalade om berättelsen som just hörde. Precis som i texten så var flera i gruppen väldigt upprörda över att alla fick samma lön; de som jobbat bara en timme och de som jobbat hela dagen.

Om vi tänker att berättelsen handlar om vanligt lönearbete så är det naturligtvis stötande. Men den handlar om något helt annat. Berättelsen handlar om Guds rike.

Om vi först tänker på lönen så är det Guds gåva till oss alla. Den gåvan kan vi kalla nåden.

Med Guds nåd menas
- att Gud älskar dig och mig, och alla andra, med en gränslös och villkorslös kärlek
- att Gud förlåter oss alla våra onda handlingar och sårande ord mot andra och mot oss själva, våra medvetna och omedvetna felsteg
- att vi får leva i en nära relation till Gud som till en vän, som lyssnar på oss och som fyller oss med glädje, kraft och inre liv när vi ber till Gud.

Ordet nåd kommer av lat. gratia och betyder gratis. Guds gåva är gratis. Den är inte en lön eller en belöning för något som vi gjort. Den kan inte förtjänas.

Den är en gåva som vi tar emot utan motprestation!
Guds gåva kan heller inte delas upp i mindre bitar så att några får bara lite kärlek och förlåtelse, medan andra får jättemycket. Vingården är Guds rike och vingårdens ägare symboliserar Gud. Det som Gud ger kan inte delas upp i mindre bitar. Därför fick alla arbetarna i vingården lika mycket.

Vad är då arbetet i vingården?

I en verklig vingård måste vinrankorna skötas väl för att de ska bära frukt. De ska gödslas och vattnas, de ska beskäras på olika sätt.

I en annan liknelse säger Jesus att han är vinstocken och vi är vinrankorna. Vår uppgift är att bära den goda frukten. Den beskrivs i Galaterbrevet som: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.

Den goda frukten är sådant som gör livet gott för oss själva och för alla runt omkring oss.

Arbetet i vingården går ut på
-dels att vattna och gödsla plantorna med Guds ord och Ande för att få de rätta förutsättningarna för god skörd.
- dels att rensa sin egen planta från ogräs och sådana skott som inte ger frukt - sådant som skadar livet: hat och hot, elakhet och våld, förtal och förnedring av andra mm.

Oavsett om vi har levt i Guds rike hela livet, eller kommit med i slutet av vårt liv, så har vi samma uppgift.

Vi får inte en belöning för att vi jobbat bra. Oavsett hur vi lyckats så får vi vara med i Guds rike därför att Gud är lika god mot alla. 

/ Mats Pelo, präst