Söndag 20 september - Femtonde söndagen efter trefaldighet

Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Predikan och sång av Magnus Soräng. Musik och sång av Jenny Lindberg och kör av medarbetare i Umeå lands församling med gästspel av Kyrkoherde Lena Fagéus.

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan och deras viktiga internationella arbete.

När världen drabbas av coronapandemi förvärrar det en redan svår situation för människor som lever i stor utsatthet. Tillsammans kan vi rädda liv på platser där handtvätt och social distansering överhuvudtaget inte är möjliga. Tillsammans sprider vi hopp!

Ge en gåva via Swish 9001223Bankgiro 900-1223 eller Plusgiro 90 01 22-3

Välkomna till gudstjänst i Backens kyrka. I dag är det Fentonde söndagen efter trefaldighet och temat är Ett är nödvändigt.

Dagens evangelium är hämtad från Lukasevangeliet kapitel 10, vers 38-42

Vi får lyssna till, och sjunga med om vi vill i, psalm 250, Är det sant att Jesus är min broder, och 249, Blott en dag. Du får även höra En liten stund med Jesus, skriven av  Anne Louise Ashley-Greenstreet. Musik och sång av Jenny Lindberg. Sång, Magnus Soräng och kör av medarbetare i Umeå lands församling med gästspel av Kyrkogherde Lena Fagéus.

 

Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord.
Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade:
”Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.”

Herren svarade henne:
”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.”

Predikan

Vänta lite nu!?

Hade inte Marta bjudit hem Jesus till sitt hushåll? Och sen, när hon vill mana på sin syster, Maria, att hjälpa till med allt vad det innebar att ha gäster; får hon höra av Jesus att det hon, Marta, ville åstadkomma är sekundärt; att det inte är nödvändigt.

Hur ofta står inte du och jag med andan i halsen, med händerna i diskhon och stressat försöker konversera med gästerna som väntar på att deras värd/värdinna ska bli klar? Kanske fler gånger än vi vågar erkänna.
Så vi kan förhoppningsvis känna medlidande med den stretande och fixande Marta.
Blandat med allt stök som finns i hennes tillvaro, fanns garanterat irritationen över att systern bara sitter och utför inget av det nödvändiga.

Vad är nödvändigt?

En av den kristna kyrkans kyrkofäder, Ambrosios av Milano, skrev bland annat så här om det nödvändiga i Marta och Marias situation:

”Marta och Marias visar exempel på en slags dygd. Den ena visade sin iver genom sina gärningar, den andra genom att hennes sinne är troget inriktat på Guds ord. När en sådan inriktning stämmer överens med tron ställs den till och med före gärningarna […].


Marta får inte förebråelser för sin goda tjänst, men Maria sätts före henne därför att hon har utvalt den goda delen [av tillvaron]. Jesus har gåvor i överflöd och delar ut rikligt. Därför väljer hon, som här är visare, det som tycks angeläget.”

Det som är nödvändigt!

För oss är allt möjligt nödvändigt. T.ex. att amma/mata sitt barn; att få vara med där det händer något, att få ”Likes” på sociala medier; att rädda sin tonåring från depression eller ätstörningar, att få andas en stund; att leva.

För Jesus; för Gud; är bara en sak nödvändig…

DET ÄR DU.

Det är vi. Det är mänskligheten i vår värld, det som är Guds skapelse.

Det är du som är nödvändig, så att Guds stora plan för vår räddning genom Jesus Kristus får innefatta även dig, och mig.

Det är nödvändigt för oss att sitta ner vid Jesu fötter och ta del av ans ord; för våra egna livs skull.
Maria valde att sitta ner, för det var nödvändigt för henne,; för hennes liv.

Amen.

PSALTAREN

Psaltaren psalm 123, vers 1-4

En vallfartssång. Som tjänaren ser mot sin herres hand, som tjänarinnan ser mot sin husmors hand, så ser vi mot Herren, vår Gud, och hoppas på hans nåd. Förbarma dig, Herre, förbarma dig, vi har fått nog av förakt. Vi har fått nog av de självsäkras hån, av de högmodigas förakt.