Retreat för studenter - retreat for students

22-24 oktober i Tavelsjö. Under en retreat drar vi oss tillbaka från vardagslivets angelägenheter och relationer för att vila och vara i tystnad tillsammans med andra. We welcome you to spend a weekend together in silence and stillness by the lake of Tavelsjö, 22-24 October.

Du är välkommen att vara med på meditation, skrivande, andakt och mässa men deltar i det du själv vill.

Retreaten börjar fredag kväll och avslutas vid lunchtid på söndag. Den hållas på engelska.

Retreat for students

Retreat means "to withdraw or to drawback". It’s a deliberate act of stepping outside of normal routines by withdrawing from the noise and pressure; the immediate and insistent claims of our social, domestic and workday responsibilities in order to be in a quiet place.

We welcome you to spend a weekend together in silence and stillness by the lake of Tavelsjö. Our retreat allows time for reflection, rest, prayer, writing and meditation. It will be held in English and it starts Friday late afternoon and ends Sunday around lunchtime.

Kostnad/Cost: 400 kr
Anmälan/Resistration via: formogr.am/qTMS8uCALr
Om du vill ha en reservplats så maila till/If you still want to come along if some one drops of and there is an opening, please email Åsa Bergius asa.bergius@kyrkanpacampus.se