Påskdagen

Några kvinnor kommer till Jesus grav och upptäcker att den är tom. Stenen är bortrullad och Jesus är inte där.

Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunkten. Jesus besegrade döden och allt som tynger vår jord, som hindrar livet, som stänger till våra hjärtan och stänger ute livet rullas bort precis som stenen som täckte graven.

JESU UPPSTÅNDELSE, MATT 28:1-15

Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sade till kvinnorna: "Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: ’Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.’ Nu har jag sagt er detta." De lämnade genast graven, och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sade till dem: "Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig."

Läs mer om Påskdagen här >

Gudstjänster på påskdagen