Annandag påsk

Jesus visar sig för lärjungarna på olika sätt. Två av lärjungarna är på väg bort från Jerusalem till byn Emmaus. De går och pratar om det som hänt och plötsligt slår någon följe med dem.

Lärjungarna förstår inte först vem det är. Först när han stannar hos dem och äter, förstår de vem de har mött.

Annandagens budskap är att den uppståndne Kristus går vid vår sida på vägen och delar vår vardag. Den uppståndne Kristus visar att Gud är en levande Gud, inte alltid igenkännbar. En främling men på samma gång en välbekant vän.

Läs mer om Annandag påsk här >

Gudstjänster på annandag påsk