Någon håller upp en visselpipa. Ett ansikte syns suddigt i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson/ Ikon

Visselblåsartjänst

Via en extern tjänst kan visselblåsare rapportera om eventuella missförhållanden och oegentligheter inom Svenska kyrkan i Uddevalla, utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser.

Det är det viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om lagbrott och missförhållanden inom organisationen. Uddevalla pastorat är angelägna om att följa riktlinjer, principer och gällande lagar. Möjligheten att visselblåsa spelar en central roll för att värna och främja viktiga värden i ett demokratiskt samhälle, såsom öppenhet och transparens.

Visselblåsning till chef eller personalperson

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att vända sig till chef eller någon i ledningen om man uppmärksammat oegentligheter, men eftersom detta ska vara möjligt att göra även anonymt erbjuder vi som komplement en extern visselblåsarkanal tillsammans med Lantero. 

Rapportera utan oro för negativa konsekvenser

Via rapporteringskanalen kan visselblåsare rapportera om missförhållanden och oegentligheter inom Svenska kyrkan i Uddevalla, utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. Visselblåsningen ska avse missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Kanalen ska inte användas för generella missnöjesyttringar. 

Vem kan visselblåsa

Alla som på något sätt har insyn i något som kan behöva rapporteras kan använda visselblåsarfunktionen. Du kan vara anställd, tidigare anställd, ideell medarbetare, församlingsbo eller på annat sätt ha insyn och information som rör Uddevalla pastorats, dess anställdas eller förtroendevaldas agerande. 

Länk till rapporteringskanal

Rapportera missförhållande. Gå direkt till rapporteringskanalen hos Lantero:

Rapportera missförhållande

Garnaterad anonymitet -  gör anmälan via extern webbplats 

För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information.

QR-kod länk till anmälan om visselblåsning - Anmäl här

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

Använda en dator utanför Svenska kyrkans nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare
Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens WiFi.

Rapporteringssidan finns på: www.lantero.report/uddevallapastorat

Utredning när visselblåsning gjorts

Ärenden utreds av en särskilt utsedd förtroendegrupp, vid behov med stöd av extern expertis. Återrapportering sker till ledningsgruppen med förslag på åtgärd eller vidare hantering.