En gul buss på väg mot framtiden.

Vart är vi på väg?

Vad gör vi, och varför gör vi det? Vart är vi på väg? Församlingsinstruktionen för Uddevalla pastorat visar vägen.

Uddevalla pastorat består av fyra församlingar: Bäve, Dalaberg, Lane-Ryr och Uddevalla. Pastoratet ingår i Uddevalla och Stenungsunds kontrakt i Göteborgs stift. Men vad gör vi, och varför gör vi det? Vart är vi på väg? 

Svenska kyrkans församlingar och pastorat har alla ett styrande dokument som kallas församlingsinstruktion. I instruktionen anges vilket sammanhang vi verkar i och utifrån vilka ramar. Den talar om vilken inriktning verksamheten ska ha och innehåller detaljer som hur ofta och var vi ska fira gudstjänst. 

Under våren 2019 påbörjade vi arbetet med att ta fram en ny församlingsinstruktion för Uddevalla pastorat. Eftersom vi tror att resan är minst lika viktig som målet ville vi att så många som möjligt skulle få komma till tals i processen. Därför har både personal, förtroendevalda och församlingsbor varit delaktiga i arbetet. Efter lite drygt ett år var vi klara och i augusti 2020 godkändes vår nya församlingsinstruktion av Domkapitlet. Nu är det upp till oss som är en del av Uddevalla pastorat att omsätta orden till handling!

Här nedan kan du ladda ner en sammanfattning av församlingsinstruktionen. Om du vill ha ett fysiskt exemplar så finns det att hämta eller beställa från vår expedition på Kvarnbergsgatan 2-4 i Uddevalla.