Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Vardagsgudstjänst för barn och vuxna

Till vardagsgudstjänst bjuds barn och vuxna in för att fira en enkel gudstjänst på barnens villkor. En stund av gemenskap med varandra och med Gud. Tisdag 14 maj 2024 kl. 17.00, Lane-Ryrs kyrka

En präst leder gudstjänsten och vi sjunger alltid sånger som vi redan kan. 

Kostnadsfritt

Tisdag 14 maj 2024 kl. 17.00–18.00, Lane-Ryrs kyrka 
Ingen anmälan krävs