Vanliga frågor om konfirmation

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om konfirmation. Välkommen att höra av dig om du inte hittar svar på det du undrar över när det gäller konfirmation.

Vem bjuds in till konfirmation?

Svenska kyrkan bjuder in till konfirmation det år man fyller 14 år (och oftast går i åttonde klass). En inbjudan går ut till alla ungdomar som är medlemmar i Svenska kyrkan eller som har minst en vårdnadshavare som är medlem.

Vad innebär det att bli konfirmerad?

Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet och att just du är värdefull och viktig. I dopet lovar Gud att gå med dig under livets alla dagar. Konfirmationstiden handlar om att påminnas om detta och fundera över vad det betyder för dig och ditt liv.

Jag är inte döpt - får jag vara med ändå?

Du får så klart vara med även om du inte är döpt. Däremot måste du vara döpt för att kunna konfirmeras. Du kan bli döpt någon gång under konfirmandåret, det är det många konfirmander som blir. Om du inte är döpt kommer du överens med din konfirmationspräst om var, när och hur du vill ha dopet, om det skall vara tillsammans med konfagruppen, med bara några få eller tillsammans med till exempel familjen.

Måste jag tro på Gud för att bli konfirmand?

Det behöver du inte, men konfirmationen är ett bra tillfälle att ta reda på var du själv står i frågor som handlar om livet och den kristna tron.

Kostar det något?

Alla grupper i den här foldern är avgiftsfria för dig. Konfirmationsläsningen betalas av kyrkoavgiften.

Särskilda behov

Har du särskilda behov eller någon typ av funktionsnedsättning, hörselnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter, kontakta oss så vi kan hitta en bra lösning för dig. Det kommer även ut en särskild inbjudan i särskolan.

Jag oroar mig för att åka på läger.

Många konfirmander upplever lägervistelsen som ett minne för livet och ledarna gör sitt bästa för att det ska bli ett gott och roligt minne. Därför är det bra om ledarna känner till oro och funderingar så att de kan stötta och hjälpa till om det behövs.

Kontaktperson:

Katarina Ramberg

Svenska kyrkan Uddevalla pastorat

Präst